Thong Tran

3 Tháng, 3 Ngày trước

Share link
Free Hosting Cảm ơn rất nhiều
Đã dùng khoảng 3 Tháng, 1 Tuần

Nguyễn Duy

3 Tháng, 3 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời
Đã dùng khoảng 7 Tháng, 1 Tuần

Lê Dũng

4 Tháng, 2 Tuần trước

Share link
Free Hosting rất tốt
Đã dùng khoảng 4 Tháng, 2 Tuần

Lê Thị Sảnh

4 Tháng, 2 Tuần trước

Share link
Free Hosting Rất tốt
Đã dùng khoảng 4 Tháng, 4 Tuần

Bảo Khánh

4 Tháng, 2 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời luôn ạ
Đã dùng khoảng 5 Tháng, 2 Ngày

Điểm chung

4.8 / 5

Dựa trên 250 đánh giá

Điểm theo tiêu chí

Hiệu năng 4.8

Mức độ ổn định 4.7

Nhân viên hỗ trợ 4.9

Thông tin dữ liệu

Các đánh giá trên được khách hàng thực hiện thông qua tính năng Đánh giá dịch vụ tại website 123host.vn

Nếu có xác nhận Đã sử dụng dịch vụ nghĩa là khách hàng đã hoặc đang sử dụng dịch vụ tại 123HOST.

Các thông tin xác nhận được hệ thống kiểm tra một cách tự động, dựa vào Email và Tên dịch vụ mà khách hàng cung cấp.

Đánh giá chỉ được duyệt khi khách hàng thực sự có dùng dịch vụ tại 123HOST.