I. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Với hình thức này, quý khách vui lòng chuyển khoản cho 123HOST bằng cách chọn một trong các số tài khoản sau:

Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản: 9732488888

Chủ tài khoản: Bui Tan Viet

Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: ma so xxxxx

Swift Code: BFTVVNVX


Với xxxxx là mã số của hóa đơn. Ví dụ: ma so 64825
Ngân hàng Á Châu – ACB

Số tài khoản: 234067989

Chủ tài khoản: Bui Tan Viet

Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: ma so xxxxx

Swift Code: ASCBVNVX


Với xxxxx là mã số của hóa đơn. Ví dụ: ma so 64825
Với các khách hàng CẦN XUẤT HÓA ĐƠN VAT, vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau:
Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản: 0331000417458

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lưu Trữ Số

Chi nhánh: TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: ma so xxxxx

Swift Code: BFTVVNVX


Với xxxxx là mã số của hóa đơn. Ví dụ: ma so 64825

Auto Payment & Auto Activation

Chỉ cần nội dung chuyển khoản có điền mã số hóa đơn cần thanh toán, hệ thống Auto Payment của 123HOST sẽ tự động nhận diện thanh toán ngay lập tức và tự động kích hoạt dịch vụ.

Đây là công nghệ do 123HOST phát triển nhằm đem đến sự tiện lợi cho khách hàng. Hơn 80% giao dịch đến 123HOST được thực hiện qua chuyển khoản qua ngân hàng, mỗi giao dịch được hệ thống Auto Payment nhận diện trong vài giây.

Buớc 1: Hóa đơn được tạo sau khi đăng ký dịch vụ.

Buớc 2: Chuyển khoản thanh toán với nội dung chuyển khoản có chứa mã số hóa đơn.

Buớc 3: Hệ thống tự nhận diện thanh toán và tự kích hoạt dịch vụ chỉ trong vài giây.

II. Thanh toán online ngay qua cổng thanh toán

123HOST hỗ trợ thanh toán online ngay qua cổng thanh toán OnepayPaypal. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ ghi nhận thanh toán ngay lập tức.

Với hình thức này, có hai trường hợp:

Trường hợp 1: Đăng ký đơn hàng mới

Khi đăng ký đơn hàng mới, bạn có thể chọn hình thức thanh toán qua Onepay hoặc Paypal.

Giao diện chọn cổng thanh toán khi đăng ký đơn hàng mới

Trường hợp 2: Gia hạn dịch vụ

Khi gia hạn dịch vụ, quý khách cần thực hiện vào mục quản lý hóa đơn, vào hóa đơn cần gia hạn và chọn Phương thức thanh toán

Giao diện chọn cổng thanh toán tại hóa đơn khi gia hạn dịch vụ

Giao diện chọn cổng thanh toán tại hóa đơn khi gia hạn dịch vụ

Giao diện thanh toán qua Onepay

Giao diện thanh toán qua Paypal

III. Thanh trực tiếp tại văn phòng 123HOST

Quý khách có thể trực tiếp đến trụ sở công ty vào giờ hành chính để thanh toán. Thông tin cụ thể: