Quy định hoàn tiền

Để quý khách hàng an tâm đăng ký và sử dụng dịch vụ, 123HOST có chính sách hoàn tiền cụ thể như sau:

1. Chỉ hoàn tiền khi dịch vụ không thể khởi tạo

Vì lý do nào đó, quý khách đã thanh toán nhưng dịch vụ không thể khởi tạo, 123HOST sẽ hoàn tiền 100% số tiền quý khách đã thanh toán.

Ví dụ: Quý khách đã thanh toán tiền đăng ký tên miền, tuy nhiên tên miền mà quý khách lựa chọn được Trung tâm internet Việt Nam không cho phép đăng ký. 123HOST sẽ hoàn tiền 100% cho quý khách.

2. Không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại chưa sử dụng

Khi quý khách đăng ký dịch vụ mà chưa sử dụng hết số ngày đã thanh toán, 123HOST không hỗ trợ hoàn tiền số ngày còn lại này.

3. Thời gian và cách thức hoàn tiền

Các yêu cầu hoàn tiền quý khách vui lòng liên hệ Phòng kế toán bằng cách gửi ticket hoặc email đến billing@123host.vn

Quý khách cần cung cấp đủ thông tin về mã số hóa đơn cần hoàn tiền. Đồng thời Phòng kế toán có thể hỏi thêm thông tin để xác minh yêu cầu hoàn tiền.

Yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý từ 1 đến 7 ngày làm việc tùy trường hợp.

Số tiền được hoàn sẽ trả về số dư credit trong tài khoản của quý khách tại client.123host.vn để quý khách sử dụng dịch vụ khác tại 123HOST hoặc được hoàn trả về tài khoản ngân hàng của quý khách.