Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo mật khẩu ngẫu nhiên trên Linux

Lệnh openssl rand có thể dùng để tạo ra mật khẩu ngẫu nhiên theo định dạng hex hoặc base64 một cách dễ dàng trên Linux, Windows lẫn macOS
58 1 1 • 10 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Hien Phan Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê kết nối mạng của một người dùng nhất định trên Linux

Lệnh lsof -a -Pi -u username -n liệt kê toàn bộ kết nối mạng (TCP lẫn UDP ở mọi trạng thái) của một người dùng nhất định trên máy chủ Linux.
240 3 0 • 10 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Hien Phan Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê các port đang mở trên máy chủ Linux

Lệnh netstat -plnt hiển thị các port TCP đang mở ( hay còn gọi là listen hoặc lắng nghe) trên máy chủ Linux. Hữu ích khi bạn muốn kiểm tra xem dịch vụ mà bạn vừa cấu hình đã hoạt động ở port mà bạn chỉ định hay chưa...
106 1 2 • 20 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem các user đang đăng nhập trên Linux

Lệnh w giúp bạn xem nhanh ai đang đăng nhập và họ đang làm gì trên máy chủ của bạn.
81 0 0 • 18 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhanh trạng thái kết nối mạng trên Linux

Lệnh ss -s sẽ hiển thị tổng quan trạng thái kết nối mạng trên máy chủ Linux, giúp bạn nắm các thông số các kết nối TCP`, `UDP đang được thiết lập.
60 0 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tìm các file có từ nào đó trên Linux

Lệnh tìm các file trong thư mục có từ nào đó trên Linux. Hữu ích khi bạn đang muốn tìm xem các file mã nguồn website có file nào nghi bị nhiễm mã độc hay không.
82 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra inode đang sử dụng trên Linux

56 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem dung lượng ổ cứng trên Linux

63 0 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm