Command line kung fu

Các lệnh linux tuyệt vời dành cho Sysadmin

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xác định vị trí của tệp hoặc thư mục trên Linux

144 0 0 • 6 Tháng chín, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh kiểm tra nhiều cổng port đang mở của một tên miền trên Linux

203 0 0 • 25 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tạo một dãy số tăng dần trên Linux

166 0 0 • 19 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh liệt kê tất cả các tệp đang mở trong hệ thống trên Linux

120 0 0 • 19 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xóa một biến trên Linux

109 0 0 • 19 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị nhật ký hệ thống trên Linux

194 0 0 • 19 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh tính tổng một dãy số tăng dần trên Linux

111 0 0 • 19 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị tên Kernel trên Linux

201 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh khởi động lại hệ thống trên Linux

187 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị bảng arp trên Linux

305 0 0 • 10 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

Loại nội dung

Sách

Dễ dàng học hỏi một chủ đề nào đó với việc đóng gói các bài viết thành sách

Xem thêm

Tutorial

Bài viết hướng dẫn kỹ thuật

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm