COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh hiển thị bảng arp trên Linux

504
author Huỳnh Đình Hiếu - 2022-08-10 17:01:49 (GMT+7)

Để hiển thị bảng ARP cache trên Linux chúng ta dùng lệnh sau:

bash (non-root)
arp
Kết quả
Address         HWtype HWaddress      Flags Mask      Iface
no-ptr.123host.vn    ether  16:59:d3:07:c7:79  C           ens3
10.123.0.10       ether  fa:16:3e:16:7a:b1  C           ens4
10.123.0.2        ether  02:4b:85:13:93:fd  C           ens4
gw-61-14-233-1.static.1 ether  00:10:db:ff:10:01  C           ens3
no-ptr.123host.vn    ether  fa:16:3e:47:e0:3a  C           ens3

Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Cloud VPS tại 123HOST

Hiệu năng, ổn định và bảo mật

Xem thêm
Thông tin tác giả
Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận