Lệnh xem các user đang đăng nhập trên Linux
COMMAND LINE KUNG FU

Lệnh xem các user đang đăng nhập trên Linux

4.3K
author Bùi Tấn Việt - 2021-10-18 09:43:13 (GMT+7)

Giới thiệu

Lệnh w giúp bạn xem nhanh ai đang đăng nhậphọ đang làm gì trên máy chủ của bạn.

Ngoài ra, bạn còn biết được:

 • Tải trung bình của máy chủ (load average).

 • Bao nhiêu user đang đăng nhập (logged)

 • User nào đang đăng nhập, với các thông tin như: Tên user, từ IP nào, đăng nhập từ khi nào, họ đang dùng lệnh gì.

 • Uptime của hệ thống.

Demo sử dụng

bash (root)
w
09:50:20 up 140 days, 17 min, 1 user, load average: 24.48, 26.78, 25.56
USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  103.255.xxx.xxx  09:43  4.00s 0.09s 0.09s w

Giải thích các thông tin:

 • 09:50:20: Thời gian hiện tại

 • up 140 days: Uptime của hệ thống. Nghĩa là đã 140 ngày máy chủ chưa khởi động lại.

 • 1 user: Chỉ một user đang đăng nhập

 • load average 24.48, 26.78, 25.56: Tải trung bình của hệ thống

 • Cột USER: Cho biết ai đang đăng nhập, ở đây chỉ một user đăng nhập là root

 • Cột TTY: tty của người dùng.

 • Cột FROM: Hiển thị người dùng đăng nhập từ đâu, thường là IP của người dùng.

 • Cột LOGIN@: Thời điểm người dùng login. Ở đây user root login vào lúc 9h43 phút sáng.

 • Cột WHAT: Người dùng đang làm gì. Ở đây user root đang gõ lệnh w.

Thực tế sử dụng

Lệnh w thường được sử dụng khi:

 • Thường là lệnh được gõ đầu tiên sau khi đăng nhập vào hệ thống Linux. Giúp bạn biết được máy chủ đang có tải cao hay không.

 • Để biết uptime của hệ thống, nếu bạn nghi ngờ máy chủ này vừa bị reboot.

 • Xem có user nào khác đang đăng nhập hay không? Để kiểm tra các rủi ro về bảo mật.


Bạn có làm được theo hướng dẫn này không?

Lệnh liên quan

Object Storage

Chuẩn S3, không giới hạn băng thông

Object Storage
Thông tin tác giả
Bùi Tấn Việt

Co-Founder & CEO at 123HOST

Bình luận

Tính năng đang được phát triển

Đang tải bình luận