Hướng dẫn chuyển nhượng
quyền sở hữu tên miền Việt Nam

Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá (sau đây gọi tắt là chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet) là việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng tên miền Internet dưới đuôi tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua hình thức đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác. ( Theo TT Số: 16/2016/TT-BTTTT)

Để quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về vấn đề chuyển nhượng quyền sở hữu tên miền, 123HOST trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin các bước chuyển nhượng tên miền Việt Nam như sau:

Bước 1: Bộ hồ sơ chuyển nhượng:
  • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng có xác nhận của các bên tham gia. (Download tại đây)
  • CMND/ Hộ chiếu của người đại diện làm thủ tục của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
  • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền có xác nhận của bên nhận chuyển nhượng. (Download tại đây)
  • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng. (Download tại đây – cá nhân)(Download tại đây – tổ chức).
  • Bản cam kết không phải là đối tượng nộp thuế hoặc chứng từ nộp thuế (đối với chủ thể cá nhân), Hóa đơn GTGT về việc chuyển nhượng QSD tên miền (đối với chủ thể là tổ chức). (Download tại đây)
Bước 2:

Nhà cung cấp tên miền sẽ kiểm tra, xem xét và thông báo kết quả chuyển nhượng tới các bên trong vòng 5 ngày.

Bước 3:

Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế và gửi giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ tài chính.

Bước 4:

Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng và thanh toán lệ phí đăng ký lại 200.000đ và phí dịch vụ chuyển nhượng 1.650.000đ (đã VAT).

Bước 5:

123HOST sẽ phối hợp với nhà cung cấp để thực hiện đăng ký lại tên miền và thông báo kế quả khi hoàn tất.

Cần biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ PHÒNG KINH DOANH – 028 73 002 123 (phím 1).