Whois tên miền

Công cụ whois tên miền Việt Nam và Quốc tế. Giúp bạn tra cứu thông tin người đăng ký tên miền, vòng đời tên miền. Tra cứu ngày hết hạn của tên miền.

Whois hơn 100 loại tên miền

Hệ thống hỗ trợ WHOIS hơn 100 loại tên miền, bao gồm tất cả tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế.

Vòng đời tên miền

Hiển thị vòng đời tên miền theo timeline và biểu đồ. Giúp bạn dễ dàng biết được các mốc thời gian từ đăng ký, hết hạn, chờ chuộc, bị xóa và tự do.

Đầy đủ thông tin

Giúp bạn tra cứu thông tin tên miền như ngày hết hạn, chủ thể đăng ký, ngày đăng ký, nhà đăng ký, nameserver, trạng thái tên miền, loại tên miền.