Quy định về tên miền

Khi quý khách hàng đăng ký, duy trì tên miền tại 123HOST đồng nghĩa với việc khách hàng hoàn toàn đồng ý với các quy định đi kèm hợp đồng và các quy định sau:

Điều 1: Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. 123HOST cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền với điều kiện tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời điểm đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận đăng ký của cơ quan quản lý tên miền. Đối với tên miền .VN, tuân thủ yêu cầu đăng ký theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT – Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2: Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác; hoặc do quý khách không đảm bảo đủ điều kiện để đăng ký theo quy định đăng ký tên miền, 123HOST sẽ hoàn lại toàn bộ phí đăng ký tên miền cho quý khách.

Điều 3: Đối với tên miền loại Premium hoặc tên miền .VN có 1 đến 2 ký tự, là những tên miền đặc biệt được cơ quan quản lý tên miền cấp cao cung cấp, không được đăng ký hay gia hạn theo giá chuẩn thông thường. Do vậy, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin của những tên miền này. Tuy nhiên trong một số trường hợp, tên miền loại premium hoặc tên miền .VN có 1 đến 2 ký tự nhưng vẫn hiển thị trong các báo giá là tên miền thông thường, chúng tôi sẽ thông báo lại cho quý khách về khoản phí bổ sung trước khi đăng ký hoặc gia hạn chính thức.

Điều 4: Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

Điều 5: Khi đã hoàn tất đăng ký, quý khách không thể chỉnh sửa: tên của tên miền và tên của chủ thể đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

Điều 6: Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho người đăng kí khác nếu có. 123HOST không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

Điều 7: 123HOST không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán chậm trễ phí, dịch vụ duy trì.

Điều 8: Khách hàng là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ.

Điều 9: Chủ thể tên miền cam kết tuân theo luật, quy định và lệnh từ tòa án địa phương và quốc gia liên quan đến việc đăng ký tên miền.

Điều 10: Nghiêm cấm chủ thể thực hiện các hành động vi phạm quy định sử dụng dịch vụ của 123HOST. Chủ thể tên miền cam kết tuân theo luật, quy định và lệnh từ tòa án địa phương, quốc gia liên quan đến việc đăng ký tên miền và quy định của cơ quan quản lý cấp cao tương ứng của loại tên miền đăng ký.

Điều 11: Quý khách có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website https://www.thongbaotenmien.vn/ của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý tùy theo từng thời điểm.

Điều 12: Khi tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), quý khách có trách nhiệm xác thực thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh. quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây. 123HOST sẽ không chịu trách nhiệm thiệt hại liên quan việc tên miền bị khóa do quý khách không xác nhận quá ngày quy định của ICANN.