Giới thiệu về giao diện Web client Email doanh nghiệp

1. Mở đầu

Chào các bạn, trong bài viết này 123host sẽ điểm sơ qua các tính năng mà Web client của gói dịch vụ Email doanh nghiệp sử dụng.

2. Giới thiệu

Giao diện đăng nhập

Đường dẫn đăng nhập sẽ được thông báo với các bạn sau khi dịch vụ được kích hoạt thông qua hệ thống client của 123host hoặc email.

Sau khi đăng nhập, giao diện sử dụng sẽ như sau:

Các tính năng chính

Email

Tại giao diện chính là tính năng chính, gửi/nhận Email. Phần logo trong giao diện này bạn có thể cung cấp logo cho Kỹ thuật 123host khi kích hoạt để thay đổi ứng với logo của công ty mình.

Chat

Tại mục chat này, bạn có thể chat trực tiếp với các user cùng chung Tên miền của mình.

Calendar

Tại mục Calendar, bạn có thể tạo lịch làm việc cho mình, mời người khác cùng tham gia. Calendar có thể đồng bộ với điện thoại của bạn một cách dễ dàng

Contacts

Tại mục Contacts, bạn sẽ có thể dễ dàng quản lý được các Contacts mà mình cần sử dụng hoặc thường xuyên sử dụng

Tasks

Với mục Tasks, các công việc mà bạn cần quản lý và sắp xếp sẽ được quản lý một cách khoa học.

Notes

Web client còn có thêm chức năng Notes, để lưu một số notes quan trọng hoặc các ghi chú công việc cần thiết

Setting

Tại mục này bạn có thể thay đổi một số tuỳ chỉnh của hệ thống, chữ ký, thay đổi giao diện, cấu hình tự động trả lời email, thay đổi trạng thái user của mình trong khung chat v.v

Rate This Article

Leave A Comment?