Hướng dẫn sử dụng Cron Jobs trên Cpanel

Most Viewed Article

Cron Jobs: Là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị. Những chức năng cơ bản như: Tự động Backup dữ liệu, Tự động gửi Email…hoặc một lệnh nào đó trong Linux do quý khách tạo ra. Bài viết sau sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng tính năng lập lịch cronjob tại cPanel

Trường hợp giả định: Backup mysql bằng command

Bước 1:

Đầu tiên trong giao diện Cpanel quý khách vào mục Advanced và chọn Cron Jobs

Tiếp theo ở mục Cron Email quý khách điền Email của mình vào để nhận thông tin kết quả Cron Jobs đã thực hiện

Ở mục Add a New Cron Job cho chúng ta thiết lập chu kỳ thời gian chạy Cron Jobs

Các mục Minute, Hour, Day, Month, Weekday tương ứng với phút, giờ, ngày, tháng, ngày trong tuần cho quý khách lựa chọn thiết lập chu kỳ lập lại

Ví dụ 1: Sử dụng Cron Jobs chạy 1 file script có sẵn

Nếu như quý khách có 1 file script tên là demo.php và đặt trong thư mục /public_html/ và muốn chạy file này cứ mỗi 5 phút 1 lần thì làm như sau

Đầu tiên ta chọn thời gian lập lại là 5 phút 1 lần

Và Command ở đây sẽ là: php /home/user/public_html/demo.php

Và sau đó nhấp vào Add New Cron Job để khởi tạo Cron Jobs, nhớ chọn đủ các mục Minute, Hour, Day, Month, Weekday nếu không sẽ báo lỗi

Đây là kết quả tạo Cron Jobs, quý khách có thể chỉnh sửa lại nếu muốn

Ví dụ 2: Hướng dẫn chạy 1 lệnh command chu kỳ lập lại hằng ngày vào lúc 12h AM

Và Command ở đây là dòng lệnh Backup MySQL

mysqldump -u user -ppass_word database_name > backup.sql

Như vậy là quý khách đã có thể tự lập một lịch thực hiện những lệnh cho riêng mình

Rate This Article

Leave A Comment?