Hướng dẫn tạo mã coupon trên WooCommerce

Giới thiệu Coupon là mã giảm giá cho đơn đặt mua của khách hàng dựa trên tổng giá mà khách mua, Khách hàng sẽ nhập mã coupon và được giảm giá tương ứng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền được đưa ra rõ ràng. Chúng ta có thể […]

Hướng dẫn tạo SOCKS Proxy từ SSH Tunneling

Giới thiệu SOCKS Proxy SSH Tunneling là một kỹ thuật cho phép chúng ta tạo một kết nối an toàn giữa máy tính của chúng ta và một máy chủ SSH khác. Chúng ta có thể sử dụng SOCKS Proxy để lướt web riêng tư, truy cập các trang web […]

Hướng dẫn sử dụng SSH Tunneling trên DataGrip

Giới thiệu Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa […]

Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DBeaver

Giới thiệu Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa […]

Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên Navicat

Giới thiệu Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa […]

Hướng dẫn sử dụng SSH Tunneling trên SQLyog

Giới thiệu Theo mặc định, máy chủ MySQL chỉ nghe trên localhost, có nghĩa là nó chỉ có thể được truy cập bởi các ứng dụng chạy trên cùng một máy chủ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ […]

Hướng dẫn cài đặt LSCache cho MediaWiki

Giới thiệu LSCache là một mô-đun bộ nhớ đệm dựa trên máy chủ được xây dựng trực tiếp trên LiteSpeed Web Server. Nó lưu các phiên bản tĩnh của các trang HTML nhằm tăng tốc độ truy cập lần tiếp theo cho các trang đó. Trong bài viết này chúng […]