Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DBeaver

Giới thiệu Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa […]

Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên Navicat

Giới thiệu Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa […]

Hướng dẫn sử dụng SSH Tunneling trên SQLyog

Giới thiệu Theo mặc định, máy chủ MySQL chỉ nghe trên localhost, có nghĩa là nó chỉ có thể được truy cập bởi các ứng dụng chạy trên cùng một máy chủ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ […]

Hướng dẫn cài đặt LSCache cho MediaWiki

Giới thiệu LSCache là một mô-đun bộ nhớ đệm dựa trên máy chủ được xây dựng trực tiếp trên LiteSpeed Web Server. Nó lưu các phiên bản tĩnh của các trang HTML nhằm tăng tốc độ truy cập lần tiếp theo cho các trang đó. Trong bài viết này chúng […]

Hướng dẫn cài đặt LSCache cho PrestaShop

Giới thiệu LSCache là một mô-đun bộ nhớ đệm dựa trên máy chủ được xây dựng trực tiếp trên LiteSpeed Web Server. Nó lưu các phiên bản tĩnh của các trang HTML nhằm tăng tốc độ truy cập lần tiếp theo cho các trang đó. Trong bài viết này chúng […]