Hướng dẫn cập nhật WordPress theo phương pháp thủ công

Giới thiệu

Cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất là một trong những phương pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu suất, cải thiện khả năng bảo mật cho website WordPress của chúng ta. Có 2 phương pháp cập nhật WordPress cơ bản: tự động và thủ công.

Đối với phương pháp tự động, chúng ta hầu như không phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc click vào nút “Update” và chờ vài phút để mọi thứ hoàn tất. Phương pháp này hoàn toàn đơn giản, tuy nhiên nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Website của chúng ta có thể bị lỗi không truy cập được nếu quá trình cập nhật xảy ra sự cố (lỗi máy chủ, lỗi kết nối mạng …), như vậy chúng ta cần sử dụng đến phương pháp update thủ công.

Lưu ý: để đề phòng cho các sự cố có thể xảy ra dẫn đến lỗi website chúng ta nên backup lại source code trước khi tao tác để restore lại khi cần.

Cập nhật WordPress theo phương pháp thủ công

Bước 1: Download bộ cài WordPress mới nhất từ WordPress.org.

Bước 2: Truy cập vào File Manager của cPanel/DirectAdmin hoặc FTP.

Bước 3: Chúng ta upload file vừa download ở bước 1 về lên hosting.

Bước 4: Chúng ta giải nén file vừa upload lên.

Chúng ta sẽ được thư mục có tên là wordpress.

Bước 5: Chúng ta chọn và xóa toàn bộ các file và thư mục con có trong thư mục source code website WordPress, chỉ chừa lại các thư mục như: wp-content, wordpress (vừa giải nén) và các tập tin: .htaccess, wp-config.php, các tập tin xác thực của Google, Bing (nếu có).

Chúng ta xác nhận xóa.

Bước 6: Chúng ta di chuyển toàn bộ file và folder trong thư mục “wordpress” loại trừ thư mục wp-content vào thư mục source code website wordpress của chúng ta để thay thế các file chúng ta vừa xóa ở trên.

Chúng ta đã hoàn tất quá trình cập nhật WordPress theo phương pháp thủ công, chúng ta có thể truy cập vào admin xem phiên bản wordpress của chúng ta đã được cập nhật chưa.

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc hướng dẫn cập nhật WordPress theo phương pháp thủ công, hy vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn dễ dàng thao tác cập nhật WordPress thủ công thành công.

Rate This Article