Giới thiệu về SSH

SSH (Secure Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào máy chủ ảo VPS/Server chạy Linux từ xa qua giao diện dòng lệnh. Dữ liệu trao đổi thông qua SSH đều được mã hóa lại để bảo mật thông tin an toàn hơn.

 • SSH tạo ra một kết nối bảo mật giữa hai máy tính sử dụng các giải thuật mã hoá và chứng thực.
 • Có khả năng nén dữ liệu, bảo mật cho dữ liệu truyền (SFTP) và sao chép file (SCP).

Khi bạn mua một VPS hoặc một Server chạy Linux tại 123HOST thì bạn sẽ được cung cấp thông tin đăng nhập thông qua giao thức SSH gồm:

 • Địa chỉ IP máy chủ
 • Tên người dùng đăng nhập, đa phần là root
 • Mật khẩu của người dùng, nếu tên người dùng của bạn là root thì mật khẩu này được gọi là mật khẩu root.
 • Cổng giao tiếp: 22, mặc định SSH sử dụng cổng 22.

Sau khi gói dịch vụ máy chủ ảo VPS của bạn tại 123HOST được kích hoạt, các thông tin sau sẽ được gửi về email đăng kí dịch vụ của bạn với tiêu đề mail là Thông tin gói dịch vụ máy chủ ảo VPS.

1. THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP VÀO VPS
 • Giao thức: SSH với Linux và Remote Desktop với Windows
 • Địa chỉ IP: 61.14.23x.xx
 • User: root (nếu hệ điều hành là Linux) hoặc administrator (với hệ điều hành là Windows)
 • Mật khẩu: Kf7iu94NcjC5xxx
2. THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP VPS CONTROL PANEL
123HOST cung cấp giao diện website VPS Control Panel để quý khách toàn quyền Bật, Tắt, Khởi động, Cài lại VPS..v.v. Vui lòng sử dụng thông tin sau:
 • Đường dẫn đăng nhập: https://manage.123host.vn/
 • Tên đăng nhập: vmuser_vpsduxxx
 • Mật khẩu: kJ6pkTzDNnsoxxx

Cách đăng nhập vào máy chủ Linux thông qua SSH, bạn tham khảo bài viết sau đây.

Chúc các bạn thành công!

 

Rate This Article

Leave A Comment?