Cách sử dụng lệnh sar trên Linux

Cách sử dụng lệnh sar trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt sar trên Ubuntu. System Activity Reporter (Sar) là một chương trình tiện ích để phân tích hiệu suất hệ thống Linux. Sar là một công cụ giám sát do-it-all nằm trong gói tiện ích tài […]

Cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu

Cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu. Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu […]

Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu

Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt OpenEMR trên Ubuntu. OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở. Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu Với bài hướng dẫn […]

Cài đặt Graylog trên Ubuntu

Cài đặt Graylog trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Graylog trên Ubuntu. Graylog là một hệ thống tổng hợp và quản lý log mã nguồn mở, được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu. Nó lưu trữ và phân tích log được […]

Cài đặt InfluxDB trên Ubuntu

Cài đặt InfluxDB trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt InfluxDB trên Ubuntu. Influxdb là một database time series mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ Golang bởi Influxdata – được tối ưu hóa để lưu trữ và truy suất dữ liệu dạng time series […]

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu. Node Version Manager (NVM) cho phép chúng ta cài đặt và chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau của Node.JS bằng dòng lệnh. Node.js là một hệ thống phần […]

Cài đặt Cacti trên Ubuntu

Cài đặt Cacti trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Cacti trên Ubuntu. Cacti là một công cụ mã nguồn mở, giám sát mạng và tạo biểu đồ được viết bằng php/mysql. Nó sử dụng RRDTool để lưu trữ dữ liệu, tạo đồ thị, và thu thập […]

Cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu

Cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu. Subsonic là một dịch vụ phát trực tuyến dễ sử dụng với giao diện thân thiện với người dùng và khả năng chia sẻ nhạc và video với nhiều người […]