Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu. Apache Cassandra là một công cụ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở hiệu suất cao cung cấp khả năng chịu lỗi, khả năng mở rộng tuyến tính và tính […]

Cài đặt Jellyfin trên Ubuntu

Cài đặt Jellyfin trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Jellyfin trên Ubuntu. Jellyfin là một media server để truyền phát (stream) và sắp xếp hình ảnh, video, cũng như file âm thanh. Nó là một phần mềm miễn phí và đa nền tảng. Điều này có […]

Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu

Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu. Plex Media Server là một nền tảng thư viện đa phương tiện có nhiều tính năng cho phép chúng ta thực hiện tổ chức và phát trực tuyến video […]

Cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster

Cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster. Hadoop là một dự án Apache mã nguồn mở cho phép tạo các ứng dụng xử lý song song trên các tập dữ liệu lớn, được phân phối trên […]

Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux

Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Golang trên Linux. Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở do Google phát triển. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy […]

Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone

Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối OpenVPN trên iPhone. OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối site-to-site an toàn. Nó dùng một giao […]

Đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd

Đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd Bài viết này sẽ hướng dẫn về việc đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd. Thông qua cách sử dụng câu lệnh journalctl này trong quá trình sửa lỗi của máy tính hay vps, server chạy Linux. systemd và journalctl […]

Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux

Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Rust trên Linux. Rust là ngôn ngữ lập trình đa mô hình, cấp cao, có mục đích chung được thiết kế cho hiệu suất và an toàn, đặc biệt là […]