Hướng dẫn sử dụng bigdump để import mysql dung lượng lớn

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng bigdump để import mysql dung lượng lớn.

Hướng dẫn sử dụng bigdump để import mysql dung lượng lớn

Cài đặt script Bigdump

Đầu tiên cần thực hiện download bigdump về máy tính cá nhân tại link

Sau đó upload file database .sql dung lượng lớn cần import lên hosting cùng với file bigdump.zip đã download trước đó lên.

Đối với hosting cpanel thì chúng ta cần thao tác như sau: Chọn File Manager ta nhấn vào public_html . Rồi tiến hành nhấn upload và chọn file cần upload lên.

Tiến hành giải nén file bigdump.zip như sau:

Sao khi giải nén chúng ta được File bigdump.php cần khai báo các thông tin Database cần import vào:

Hướng dẫn cách tạo Database trên Cpanel  tại đây

Các tham số cần chú ý với bigdump :
$db_server = ‘localhost’; Thay thế địa chỉ server
$db_name = ”; Thay thế tên database
$db_username = ”; Thay thế userDB
$db_password = ”; Thay thế mật khẩu
$filename = ”; Thay thế tên file database cần import đã upload lên trước đó, ở đây là hostztfu_wp_4upwh.sql
$db_connection_charset = ‘utf8’; –> Phần này quan trọng, nếu không đúng database sẽ lỗi tiếng Việt.

Tiến hành edit file bigdump.php:

Sử dụng bigdump để import database

Sau đó truy cập : http://mydomain/bigdump.php và bấm Start import khi hoàn tất thì thành công hoặc có lỗi sẽ có thông báo gửi về.

Kết quả thông báo sau là import thành công .

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Rate This Article