Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DBeaver

Giới thiệu

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa chỉ IP cục bộ của chúng ta, nhưng nó thật không an toàn.

Một sự thay thế an toàn hơn sẽ là tạo một SSH tunnel từ hệ thống cục bộ đến máy chủ. SSH tunneling là một phương pháp tạo kết nối SSH được mã hóa giữa máy khách và máy chủ thông qua đó các cổng dịch vụ có thể được chuyển tiếp.

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng phần mềm DBeaver để tạo SH tunnel giữa máy khách và máy chủ.

Hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DBeaver

Bước 1: Chúng ta mở phần mền DBeaver.

Bước 2: Trên menu chúng ta bấm vào Database sau đó chọn New Database Connection để tạo kết nối mới.

Bước 3: Chúng ta chọn loại Database chúng ta cần kết nối và bấm Next.

Bước 4: Trong cửa sổ main chúng ta nhập thông tin MySQL.

Server Host: Chúng ta để mặc định localhost.

Port: Port của máy chủ MySQL, mặc định 3306.

Database: Tên Database.

Username: Tên người dùng MySQL.

Password: Mật khẩu MySQL.

Bước 5: Chúng ta nhập thông tin SSH.

Trong tab SSH chúng ta chọn Use SSH Tunnel và nhập các thông tin sau:

Host/IP: Địa chỉ của máy chủ SSH.

Port: Port mặc định SSH 22.

User Name: Tên người dùng của máy chủ SSH.

Authentication Method: Chọn phương thức xác thực (Public Key hoặc Password)

Password: Mật khẩu SSH.

Bước 6: Chúng ta nhấp vào Test tunnel configuration để kiểm tra kết nối SSH.

Nếu thành công, chúng ta sẽ nhìn thấy thông báo Connected.

Bước 7: Chúng ta bấm vào “Finish” để hoàn tất thiết lập kết nối.

Thông tin kết nối sẽ hiện ở cột bên trái như sau:

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DBeaver, hy vong qua bài viết sẽ giúp các bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL của bạn bằng phần mềm DBeaver.

Rate This Article