Hướng dẫn tùy chỉnh version PHP trong Directadmin

Hệ thống hosting Directadmin của 123HOST hỗ trợ hầu hết các version PHP, kể cả PHP phiên bản mới nhất hiện tại – PHP 8.1. Chúng ta có thể tùy chỉnh version PHP để phù hợp với yêu cầu về mã nguồn website hoạt động.  Đối với các website WordPress […]

Hướng dẫn cài đặt CDN trên NukeViet

Giới thiệu Khi chúng ta tiến hành dựng website, thì tốc độ load website là vấn đề rất quan trọng. Website NukeViet cũng phải cần được tối ưu, tinh chỉnh để có tốc độ tốt nhất để tạo thuận lợi cho người truy cập, và tốc độ website cũng ảnh […]