Hướng dẫn xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Bài viết này hướng dẫn các bước để xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Hosting Directadmin.

Hướng dẫn xoá mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Bước 1: Truy cập Directadmin –> Password Protected Directories

Bước 2: Tại đây chúng ta sẽ chọn thư mục cần xoá mật khẩu bảo vệ

Bước 3:  Tiến hành chọn “Remove Protection” để có thể xoá mật khẩu bảo vệ

Bước 4: Tiến hành chọn Confirm để có thể xoá.

Kết quả khi xoá mật khẩu bảo vệ thành công.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article