Hướng dẫn tạo Mailing List trên DirectAdmin

Giới thiệu

Khi thường xuyên có nhu cầu gởi mail đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ mail từng người, chúng có thể dùng một giải pháp thay thế là Mailing List. Mailing list cũng có thể dùng làm một hộp thư đại diên cho một phòng ban trong công ty, khi có ai đó gởi mail vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được Email.

Tạo Mailing List trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập vào tài khoản DirectAdmin chúng ta cần tạo Mailing List.

Bước 2: Chúng ta vào mục Mailing Lists trong phần E-mail Manager.

Bước 3: Chúng ta bấm vào nút Create Mailing List.

Bước 4: Nhập tên cho Mailing List trong mục List Name sau đó bấm CREATE.

Sau khi tạo thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo như hình:

 

Bước 5: Nhấp vào Mailing List cần thêm người dùng vào.

Bước 6: Bấm vào nút ADD SUBSCRIBER

Có 2 loại người dùng đăng ký mà chúng ta có thể thêm:

Subscribers: Nhận email ngay khi chúng ta đăng chúng lên danh sách gửi thư.
Digest Subscribers: Nhận thông báo thông báo email được lưu trữ trong một tuần/tháng theo đợt.

Bước 7: Thêm người dùng vào Mailing List.

Nhập địa chỉ của người dùng vào E-mail address, chọn loại người dùng đăng ký trong mục Add to, sau đó bấm SAVE.

Tổng kết

Chúng ta đã kết thúc bài hướng dẫn tạo Mailing List trên DirectAdmin, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thể cấu hình được Mailing List trên DirectAdmin.

Tagged:

Rate This Article