Hướng dẫn cấu hình Catch-All Email trên DirectAdmin

Giới thiệu

Catch-All Email là tính năng cho phép chúng ta nhận toàn bộ email gửi đến domain của chúng ta khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

Cấu hình Catch-All Email trên DirectAdmin

Bước 1: Truy cập vào tài khoản hosting mà chúng ta muốn cấu hình Catch-All E-Mail.

Bước 2: Chúng ta vào mục click vào Catch-All E-Mail ở mục Advanced Features.

Bước 3: Nhập email nhận email catch-all.

Ở đây chúng ta có 3 lựa chọn:

– Fail: thông báo địa chỉ người nhận không tồn tại.

– Ignore: bỏ qua email và không thông báo.

– Address: chọn địa chỉ email sẽ nhận email catch-all.

Để cấu hình Catch-All chúng ta chọn vào Address và điền địa chỉ email sẽ nhận tất cả các email gửi sai địa chỉ người nhận sau đó bấm SAVE.

Chúng ta sẽ nhận được thông báo ở phía dưới.

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cấu hình Catch-All Email trên DirectAdmin.

Tổng kết

Qua bài viết hướng dẫn cấu hình Catch-All Email trên DirectAdmin, hy vọng sẽ giúp các bạn có thể cấu hình được Catch-All Email để có thể nhận được các email gửi đến domain của chúng ta khi địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại.

Tagged:

Rate This Article