Hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin

Giới thiệu

Email chuyển tiếp là email sau khi nhận được email sẽ chuyển tiếp email nhận đến một tài khoản khác, Nếu chúng ta có nhiều địa chỉ email cùng lúc, việc kiểm tra tất cả các hộp thư mỗi ngày sẽ mất khá nhiều thời gian, chúng ta có thể tạo email chuyển tiếp trên DirectAdmin để tất cả email gởi tới mail của chúng ta trên DirectAdmin sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ email chính, tránh việc phải kiểm tra nhiều email mỗi ngày.

Cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin mà chúng ta cần cấu hình email chuyển tiếp.

Bước 2: Click vào Forwarders trong mục E-mail Manager.

Bước 3: Chúng ta bấm vào nút Create E-mail Forwarder

Bước 4: Điền thông tin là New Forwader Name và Add Destination sau đó bấm CREATE.

New Forwader Name: chúng ta nhập địa chỉ mail của chúng ta trên DirectAdmin.

Add Destination: Chúng ta chọn loại E-Mail và nhập mail của chúng ta cần chuyển tiếp đến.

Như ví dụ chúng ta sẽ chuyển tiếp tất cả các email gửi đến địa chỉ info@123host.vn sẽ được tự động chuyển tiếp đến support@123host.vn.

Chúng ta sẽ nhận được thông báo sau khi tạo thành công.

Tổng kết

Chúng ta đã kết thúc hướng dẫn cấu hình email chuyển tiếp trên DirectAdmin, hy vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn có thể cấu hình dễ dàng email chuyển tiếp trên DirectAdmin để thuận tiện trong việc check mail.

Tagged:

Rate This Article