Hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa trên DirectAdmin

Giới thiệu

Trong quá trình truy cập để sử dụng, thao tác đến database chúng ta phải thực hiện vào phpMyAdmin trên trình duyệt. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ cần kết nối MySQL từ xa (remote MySQL) thay vì sử dụng trên giao diện phpMyAdmin trên trình duyệt, bài viết này này sẽ hướng dẫn chúng ta thiết lập kết nối MySQL từ xa trên DirectAdmin.

Thiết lập kết nối MySQL từ xa trên DirectAdmin

Bước 1: Chúng ta truy cập vào tài khoản DirectAdmin cần thiết lập kết nối MySQL từ xa.

Bước 2: Chúng ta truy cập vào mục MySQL Management.

Bước 3: Chúng ta click vào Database cần thiết lập kết nối MySQL từ xa.

Bước 4: Thêm địa chỉ ip được phép kết nối tới MySQL.

Hiện tại, chúng ta chưa thêm gì nên ở mục Access Host chỉ có localhost.

Chúng ta nhập địa chỉ ip được phép kết nối vào mục Access Hosts sau đó bấm Add New

Sau khi thêm xong, chúng ta kiểm tra lại mục Access Hosts xem Access Hosts chúng ta nhập đã được thêm vào chưa.

Chúng ta có thể thay địa chỉ IP cụ thể thành dấu %, dấu % (wildcard is allowed) sẽ cho phép tất kết nối từ bên ngoài tới MySQL của chúng ta.

Sau khi thêm xong chúng ta sẽ thấy dấu % đã được thêm vào, chúng ta có thể kết nối tới database bằng bất cứ ip nào, mà không cần thêm từng ip.

Kiểm tra kết nối

Ở hướng này chúng ta sử dụng MySQL Workbench để test kết nối

Bước 1: Chúng ta truy cập vào MySQL Workbench.

Bước 2: Chúng ta click vào MySQL connections để tạo kết nối mới đến Database.

Bước 3: Nhập thông tin Database từ xa mà chúng ta muốn kết nối tới.

Connection name: đặt tên cho kết nối

Hostname: Nhập địa chỉ ip server chứa Database

Username: Nhập Username Database.

Password: Nhập mật khẩu Username.

Bươc 4: Chúng ta bấm Test Connection để kiểm tra kết nối

Nếu thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo như hình:

Tổng kết

Chúng ta đã kết thúc hướng dẫn thiết lập kết nối MySQL từ xa trên DirectAdmin, hy vọng qua bài này sẽ giúp các bạn có thể cấu hình được remote MySQL trong trường hợp chúng ta sẽ cần kết nối MySQL từ xa (remote MySQL) thay vì sử dụng trên giao diện phpMyAdmin trên trình duyệt.

Tagged:

Rate This Article