Giải file nén trên Directadmin

Trình quản lý File Manager tại Hosting Directadmin của 123HOST hỗ trợ tính năng giải nén qua giao diện.

Giải file nén trên Directadmin

Chọn file nén cần giải nén ( ở đây 123HOST chọn file cần giải nén là wp-content.tar.gz).

Nhấp chuột phải lên file cần giải nén chọn “Extract

Sau khi chọn Extract, hiển thị popup, quý khách vui lòng đường dẫn lưu file (folder cần giải nén). Ở đây 123HOST chọn đường dẫn cần lưu file là /domains/123host-demo.xyz/public_html .

Cuối cùng chọn “Extract

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article