Hướng dẫn sử dụng Cron Jobs trên Directadmin

Cron Jobs: Là chức năng dùng để thực thi định kì lệnh nào đó trong một khoảng thời gian được xác định trước bởi người quản trị. Những chức năng cơ bản như: Tự động Backup dữ liệu, Tự động gửi Email…hoặc một lệnh nào đó trong Linux do quý khách tạo ra. Bài viết sau sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng tính năng lập lịch cronjob tại Directadmin.

Hướng dẫn sử dụng Cron Jobs trên Directadmin

Trường hợp giả định: Backup mysql bằng command

Bước 1:

Đầu tiên trong giao diện Directadmin quý khách vào mục “Advanced Features” và chọn “Cron Jobs

Ở mục Cron Job cho chúng ta sẽ chọn “Create cron job

Các mục Minute, Hour, Day, Month, Weekday tương ứng với phút, giờ, ngày, tháng, ngày trong tuần cho quý khách lựa chọn thiết lập chu kỳ lập lại.

Ví dụ 1: Sử dụng Cron Jobs chạy 1 file script có sẵn.

Nếu như quý khách có 1 file script tên là demo.php và đặt trong thư mục /public_html/ và muốn chạy file này cứ mỗi 1 phút 1 lần thì làm như sau.

Đầu tiên ta chọn thời gian lập lại là 1 phút 1 lần.

Và Command ở đây sẽ là: php /home/user/public_html/demo.php

Và sau đó nhấp vào “Create” để khởi tạo Cron Jobs, nhớ chọn đủ các mục Minute, Hour, Day, Month, Weekday nếu không sẽ báo lỗi.

Đây là kết quả tạo Cron Jobs, quý khách có thể chỉnh sửa lại nếu muốn

Như vậy là quý khách đã có thể tự lập một lịch thực hiện những lệnh cho riêng mình.

Rate This Article