Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux

Cài đặt và sử dụng Golang trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Golang trên Linux. Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở do Google phát triển. Nó được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy […]

Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone

Hướng dẫn kết nối OpenVPN trên iPhone Bài viết này sẽ hướng dẫn cách kết nối OpenVPN trên iPhone. OpenVPN là một phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối site-to-site an toàn. Nó dùng một giao […]

Đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd

Đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd Bài viết này sẽ hướng dẫn về việc đọc và phân tích log dùng journalctl trên systemd. Thông qua cách sử dụng câu lệnh journalctl này trong quá trình sửa lỗi của máy tính hay vps, server chạy Linux. systemd và journalctl […]

Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux

Cài đặt và sử dụng Rust trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng Rust trên Linux. Rust là ngôn ngữ lập trình đa mô hình, cấp cao, có mục đích chung được thiết kế cho hiệu suất và an toàn, đặc biệt là […]