Cài đặt Graylog trên Ubuntu

Cài đặt Graylog trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Graylog trên Ubuntu. Graylog là một hệ thống tổng hợp và quản lý log mã nguồn mở, được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu. Nó lưu trữ và phân tích log được […]

Cài đặt InfluxDB trên Ubuntu

Cài đặt InfluxDB trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt InfluxDB trên Ubuntu. Influxdb là một database time series mã nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ Golang bởi Influxdata – được tối ưu hóa để lưu trữ và truy suất dữ liệu dạng time series […]

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu

Cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt NVM và Node.JS trên Ubuntu. Node Version Manager (NVM) cho phép chúng ta cài đặt và chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau của Node.JS bằng dòng lệnh. Node.js là một hệ thống phần […]

Cài đặt Cacti trên Ubuntu

Cài đặt Cacti trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Cacti trên Ubuntu. Cacti là một công cụ mã nguồn mở, giám sát mạng và tạo biểu đồ được viết bằng php/mysql. Nó sử dụng RRDTool để lưu trữ dữ liệu, tạo đồ thị, và thu thập […]

Cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu

Cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Subsonic Media Server trên Ubuntu. Subsonic là một dịch vụ phát trực tuyến dễ sử dụng với giao diện thân thiện với người dùng và khả năng chia sẻ nhạc và video với nhiều người […]

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu. Apache Cassandra là một công cụ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở hiệu suất cao cung cấp khả năng chịu lỗi, khả năng mở rộng tuyến tính và tính […]

Cài đặt Jellyfin trên Ubuntu

Cài đặt Jellyfin trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Jellyfin trên Ubuntu. Jellyfin là một media server để truyền phát (stream) và sắp xếp hình ảnh, video, cũng như file âm thanh. Nó là một phần mềm miễn phí và đa nền tảng. Điều này có […]

Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu

Cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt Plex Media Server trên Ubuntu. Plex Media Server là một nền tảng thư viện đa phương tiện có nhiều tính năng cho phép chúng ta thực hiện tổ chức và phát trực tuyến video […]

Cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster

Cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Hadoop Cluster. Hadoop là một dự án Apache mã nguồn mở cho phép tạo các ứng dụng xử lý song song trên các tập dữ liệu lớn, được phân phối trên […]