Hướng dẫn cài đặt CDN trên OpenCart

Giới thiệu Khi chúng ta tiến hành dựng website, thì tốc độ load website là vấn đề rất quan trọng. Website OpenCart cũng phải cần được tối ưu, tinh chỉnh để có tốc độ tốt nhất để tạo thuận lợi cho người truy cập, và tốc độ website cũng ảnh […]

Hướng dẫn cài đặt CDN trên Xenforo

Giới thiệu Khi chúng ta tiến hành dựng website, thì tốc độ load website là vấn đề rất quan trọng. Website Xenforo cũng phải cần được tối ưu, tinh chỉnh để có tốc độ tốt nhất để tạo thuận lợi cho người truy cập, và tốc độ website cũng ảnh […]

Hướng dẫn cài đặt CDN trên Magento

Giới thiệu Khi chúng ta tiến hành dựng website, thì tốc độ load website là vấn đề rất quan trọng. Website Magento cũng phải cần được tối ưu, tinh chỉnh để có tốc độ tốt nhất để tạo thuận lợi cho người truy cập, và tốc độ website cũng ảnh […]

Hướng dẫn dùng CDN để tăng tốc website WordPress

Giới thiệu Khi chúng ta tiến hành dựng website, thì tốc độ load website là vấn đề rất quan trọng. Website WordPress cũng phải cần được tối ưu, tinh chỉnh để có tốc độ tốt nhất để tạo thuận lợi cho người truy cập, và tốc độ website cũng ảnh hưởng […]

Cách sử dụng lệnh sar trên Linux

Cách sử dụng lệnh sar trên Linux Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt sar trên Ubuntu. System Activity Reporter (Sar) là một chương trình tiện ích để phân tích hiệu suất hệ thống Linux. Sar là một công cụ giám sát do-it-all nằm trong gói tiện ích tài […]

Cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu

Cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt MS SQL Server trên Ubuntu. Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng chính là lưu […]

Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu

Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt OpenEMR trên Ubuntu. OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở. Cài đặt OpenEMR trên Ubuntu Với bài hướng dẫn […]