Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Bài viết này hướng dẫn các bước để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục  trên Hosting Directadmin.

Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Directadmin

Bước 1: Truy cập Directadmin –> File manager

Bước 2: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu -> Chuột phải chọn “Protect

Bước 3:  Đặt tên cho thư mục cần đặt mật khẩu, điền user và pass để đăng nhập. Sau đó chọn “Protect

Bước 4: Khi truy cập vào thư mục có mật khẩu sẽ nhận được thông báo như dưới:

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article