Hướng dẫn tùy chỉnh upload size PHP trên Directadmin

Trong PHP có một số tham số cấu hình để điều chỉnh giới hạn tối đa của file upload cho phép. Mặc định tham số này rất nhỏ. Hosting Directadmin tại 123HOST cho phép khách hàng linh động điều chỉnh hầu như tất cả các tham số cấu hình của PHP. Bài viết này hướng dẫn các bạn điều chỉnh tăng giảm tham số giới hạn tối đa lưu lượng file upload này.

Hướng dẫn tùy chỉnh upload size PHP trên Directadmin

Đăng nhập Directadmin

Nhấp “Select PHP Version

Nhấp chuột chọn “Options

Bước 2: Điều chỉnh tham số PHP upload_max_filesize và post_max_size tại hosting

Nhấp chuột chọn dung lượng cần thay đổi là “post_max_size”  và “upload_max_filesize

 

Sau khi chọn giá trị dung lượng cần thiết, hệ thống sẽ tiến hành auto save giá trị bạn đã chọn.

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Rate This Article