Hướng dẫn thêm subdomain trên DirectAdmin

Giới thiệu

Subdomain: hay còn gọi là domain phụ,  đây là một phần được tách ra từ domain chính, subdoamin được tạo ra sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập với domain chính. Nếu bạn muốn tạo một website độc lập mà vẫn muốn domain mới này có tên của domain chính thì bạn nên sử dụng subdomain.

Bài viết này sẽ hướng dẫn thêm subdomain trên DirectAdmin.

Hướng dẫn thêm subdomain trên DirectAdmin

Đăng nhập vào Hosting Directadmin

Tại mục Account Manager, các bạn chọn tiếp  Subdomain Management

Sau đó chúng ta nhấn ADD SUBDOMAIN để tạo.

Điền subdomain cần tạo, và nhấn ADD SUBDOMAIN:

Subdomain được tạo thành công.

Kết quả được hiện thị như sau:

Subdomain sau khi tạo thành công sẽ tự tạo ra một thư mục có tên chính subdomain đó , ví dụ tạo subdomain tên sub.123host-demo.xyz , thì hệ thống sẽ tạo ra một thư mục có tên là sub và thư mục này sẽ nằm trong thư mục domain gốc (123host-demo.xyz). Thư mục này sẽ là thư mục chứa mã nguồn của subdomain.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article