Hướng dẫn cấu hình sao lưu Website trên dịch vụ Cloud Backup

Giới thiệu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình sao lưu Website trên dịch vụ Cloud Backup tại 123HOST.

Hướng dẫn cấu hình sao lưu Website trên dịch vụ Cloud Backup

Đăng nhập vào giao diện trang quản lý của dịch vụ Cloud Backup được cung cấp khi kích hoạt, ví dụ như: cloud-backup.123host.vn

Tiến hành đăng nhập username và password:

Vào mục Device > Add như ảnh sau:

Sau khi chọn add thì sẽ xuất hiện các nên tảng có thể add backup:

Tiếp theo trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cài đặt và cấu hình dịch vụ Cloud Backup cho website, do đó sẽ chọn website, và được hướng dẫn như bên dưới:

Để có thể backup website chúng ta cần tiến hành cấu hình các thông tin cần thiết.

Cấu hình backup source code như sau:

Cấu hình backup database cho website:

Sau khi đã cấu hình backup source code cũng như database hoàn tất thì chúng ta tiến hành chọn Create.

Để cấu hình protect backup thì chúng ta sẽ thực hiện tạo protect như sau:

Tiến hành tạo protect backup.

Khi đã tạo hoàn tất bấm APPLY, chúng ta thu được kết quả như bên dưới:

Tiến hành chọn Run Now quá trình backup đang diễn ra.

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Rate This Article