Hướng dẫn kết nối SSH vào máy chủ Linux

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn khách hàng cách kết nối vào máy linux thông qua SSH.

Để kết nối vào máy chủ Linux thông qua SSH:

1. Dùng phần mềm

Putty –  có thể tại về tại link sau: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Unnamed QQ Screenshot20160826123310

Điền thông tin kết nối đến máy chủ:

+ Địa chỉ IP máy chủ

+ Port

Unnamed QQ Screenshot20160826123333

Nhập user và mật khẩu kết nối vào máy chủ:

Unnamed QQ Screenshot20160826123507

2. Dùng lệnh

ssh <IP>

ssh 61.14.232.3

Chọn yes để kết chấp nhận kết nối –> nhập mật khẩu của máy chủ kết nối đến.

Unnamed QQ Screenshot20160904221947

Chúc quý khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?