Hướng dẫn sử dụng JetBackup trên Cpanel

GIỚI THIỆU

Trong bài viết này, ta sẽ tìm hiểu cách thức sử dụng chức năng backup Jetbackup trên hệ thống Hosting của 123Host.

Các điểm nổi bật của Jetbackup như:

 • Tự động backup hàng ngày mà không cần can thiệp.
 • Backup được lưu 7 phiên bản của 7 ngày gần nhất.
 • Khách hàng có thể tự thao tác restore từng thành phần của gói hosting.
 • Có thể download về máy tính các bản backup để lưu trữ kép trong trường hợp cần thiết.
 • Tự động gửi thông báo về email khi thực hiện xong các thao tác như: tạo link download, restore hoàn tất v.v.

Lưu ý: Để đảm báo hiệu năng của hệ thống. Mỗi user chỉ có thể thực hiện 1 lần restore/giờ.

CÁCH SỬ DỤNG

Truy cập Jetbackup

Để sử dụng Jetbackup, có thể truy cập vào tài khoản Cpanel của bạn tại 123HOST và tìm kiếm biểu tượng Jetbackup, hoặc trong khung tuỳ chọn dành riêng cho Jetbackup

Các chức năng chính của Jetbackup như:

 • File Backup

 • Databases Backup

Hướng dẫn Restore dữ liệu

Mặc định hệ thống sẽ tự động thực hiện backup cho hosting của bạn vào khoảng thời gian từ 20h cho tới 4h sáng. Và trên hệ thống sẽ lưu 7 phiên bản gói dịch vụ Hosting trong 7 ngày gần nhất.

Lưu ý:
 • Hệ thống chỉ cho phép thực hiện 1 thao tác restore trong 1 giờ, bất kế thực hiện restore theo phương thức nào.
File restore

Sử dụng chức năng File restore, sẽ cho phép bạn thực hiện tuỳ chọn file, thư mục cần restore mà không cần phải restore toàn bộ gói hosting.

 • Để sử dụng chức năng này, ta chọn vào biểu tượng File Backup

 • Chọn phiên bản vào ngày mà bạn cần thực hiện restore, ở đây ta chọn ngày 5/11:

 • Tiến hành chọn thư mục cần Restore, tại đây ta sẽ restore thư mục: /public_html/wp-content
 • Bạn có thể chọn Download selected file trong trường hợp muốn download về máy tính.

 • Hệ thống sẽ bật 1 popup yêu cầu bạn xác nhận thao tác Restore, tại bước này bạn có thể điền email để hệ thống thông báo sau khi thao tác restore hoàn tất. Sau khi đã hoàn thành các bước trên, chọn Restore

 • Một popup khác hiện ra thông báo thao tác restore đã được đưa vào hàng đợi và sẽ được thực hiện ngay trong trường hợp hàng đợi không có thao tác nào khác

 • Sẽ có một email được gửi tới hòm mail mà bạn cấu hình, lưu ý có thể email sẽ bị vào spam, do đó bạn cần check đầy đủ các hộp thư, kể  cả spam.

Như vậy bạn đã restore thành công thư mục đã lựa chọn.

Database restore
 • Để restore database, ta cần chọn mục Database Backups

 • Chọn ngày và database cần restore, tại đây ta chọn database huyhynam_db vào ngày 6-11
 • Bạn có thể chọn Generate Download trong trường hợp muốn download về máy tính.

 • Một thông báo sẽ hiện ra tương tự như khi Restore file, điền các thông tin cần thiết và bấm Restore

 • Bạn có thể kiểm tra task Restore đang thực hiện chưa thông qua chức năng Queue

 • Task Restore database đang được thực hiện

 • Khi thực hiện xong, sẽ có 1 email thông báo về địa chỉ email bạn cài đặt, hoặc trong queue sẽ mất task Restore trên

Như vậy bạn đã hoàn tất việc Restore database được chọn.

Rate This Article

Leave A Comment?