Hướng dẫn sử dụng Email doanh nghiệp 123HOST với App Outlook trên điện thoại Iphone

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với email server của 123HOST sử dụng App Outlook trên điện thoại Iphone.

Các bạn có thể tải phần mềm Outlook trên Appstore.

Hướng Dẫn.

Sau khi đã download và cài đặt thì bạn truy cập vào  phần mềm Outlook trên điện thoại Iphone của mọi người và giao diện sẽ như hình sau :

Mọi người hãy thay email tien.thanh@dtthanh.com thành email của mọi người và chọn thêm tài khoản.

Tiếp theo chọn “IMAP”.

Ở đây mọi người hãy điền các thông tin email của mọi người.

Cụ thể thì sẽ điền như sau :

  • Ở mục ” Địa chỉ Email” , “Tên người dùng IMAP ” , “Tên người dùng SMTP” thì mọi người hãy điền email của mọi người.
  • Ở mục “Tên máy chủ IMAP” và ” Tên máy chủ SMTP ” sẽ điền là “mail01.123host.vn”.
  • Ở mục “Cổng IMAP ” là 993.
  • Ở mục “Cổng SMTP ” là 465.
  • Ở mục “Mật khẩu IMAP” và “Mật khẩu SMTP ” là mật khẩu tài khoản Email của mọi người.

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì mọi người chọn “Đăng nhập”.

Chọn tiếp “Chấp nhận”.

Chọn “Tiếp Tục với Outlook”.

Cuối cùng chọn “Có thể Để sau” để hoàn tất việc cài đặt.

Như vậy là bài viết hướng dẫn sử dụng Email doanh nghiệp 123HOST với App Outlook trên điện thoại Iphone đã kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Tagged:

Rate This Article