Thuê Server riêng tại nước ngoài

123HOST cung cấp dịch vụ thuê server đặt tại nước ngoài. Với nhiều lựa chọn cấu hình và vị trí đặt tại nhiều nơi trên thế giới, tối ưu định tuyến mạng để truy cập tốt nhất. Hỗ trợ cài đặt, quản trị và tối ưu cho server.

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi là người Việt Nam. Hỗ trợ bạn 24/7 bằng tiếng Việt. Vì vậy bạn yên tâm sử dụng máy chủ và nhận được sự hỗ trợ cao nhất.

thue server

Bảng giá thuê server riêng.

Tất cả
Giá rẻ
Khuyến mãi
Port 10Gbps
Chip AMD
Chip EPYC
Ổ cứng NVMe
Los Angeles
New York
Dallas
London
Montreal
Setup nhanh
CPU RAM Storage Network Locations Monthly
7862400 Intel Xeon W-2145
8 x 3.7 GHz
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
8,694,400đ
7,862,400đ
Đăng ký
15350400 2x Intel E5 2690 V4
28 x 2.6 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 48giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
16,598,400đ
15,350,400đ
Đăng ký
4118400 Intel E3 1230 V6
4 x 3.5 GHz
16 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
4,118,400đ Đăng ký
3952000 Intel E3 1270 V6
4 x 3.8 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 8giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
4,950,400đ
3,952,000đ
Đăng ký
4368000 Intel E3 1240 V6
4 x 3.5 GHz
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
4,368,000đ Đăng ký
5782400 Intel E3 1280 V6
4 x 3.9 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Dallas: Setup: 8giờ
5,782,400đ Đăng ký
6614400 Xeon E-2136
6 x 3.3 GHz
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
6,614,400đ Đăng ký
7030400 Intel Xeon W-2245
8 x 3.9 GHz
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
9,526,400đ
7,030,400đ
Đăng ký
7862400 Intel Xeon W-1290P
10 x 3.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • First Available: Setup: 0giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
7,862,400đ Đăng ký
28912000 Intel E3 1270 V6
4 x 3.8 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
28,912,000đ Đăng ký
32822400 Intel Xeon W-1290P
10 x 3.7 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
32,822,400đ Đăng ký
2912000 Intel E3 1240 V3
4 x 3.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
2,912,000đ Đăng ký
8694400 Intel W-2155
10 x 3.3 Ghz
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
9,526,400đ
8,694,400đ
Đăng ký
5782400 Xeon E-2236
6 x 3 .4 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 8giờ
5,782,400đ Đăng ký
7030400 AMD Ryzen 3950X
16 x 3.5 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
7,030,400đ Đăng ký
7446400 AMD Ryzen 5950X
16 x 3.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
7,446,400đ Đăng ký
7446400 AMD Ryzen 7600X
6 x 4.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 24giờ
7,446,400đ Đăng ký
9110400 Intel Xeon Silver 4210
10 x 2 .2 Ghz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
9,110,400đ Đăng ký
9942400 AMD Ryzen 7950X
16 x 4.5 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
9,942,400đ Đăng ký
11606400 2x Intel Xeon Silver 4114
20 x 2 .2 Ghz
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
11,606,400đ Đăng ký
12438400 2x Intel Xeon Silver 4210
20 x 2 .2 Ghz
Setup nhanh
Khuyến mãi
128 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
13,686,400đ
12,438,400đ
Đăng ký
13686400 2x Intel Xeon Silver 4214R
24 x 2.4 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Vancouver: Setup: 8giờ
13,686,400đ Đăng ký
15350400 2x Intel Xeon Silver 4214
20 x 2.2 Ghz
Setup nhanh
128 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 30 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
15,350,400đ Đăng ký
16598400 AMD Epyc 7642
48 x 2.3 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
16,598,400đ Đăng ký
26166400 2x AMD Epyc 7642
96 x 2.3 Ghz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Vancouver: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
26,166,400đ Đăng ký
31158400 Xeon E-2236
6 x 3 .4 Ghz
10Gbps Port
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • New York: Setup: 8giờ
31,158,400đ Đăng ký
32406400 AMD Ryzen 7600X
6 x 4.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: Unmetered/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
32,406,400đ Đăng ký
33654400 AMD Ryzen 7950X
16 x 4.5 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
33,654,400đ Đăng ký
41392000 2x Intel Xeon Silver 4214R
24 x 2.4 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • New York: Setup: 8giờ
41,392,000đ Đăng ký
41558400 AMD Epyc 7642
48 x 2.3 Ghz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: Unmetered/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
41,558,400đ Đăng ký
6614400 Intel Xeon W-2125
4 x 4.0 GHz
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
6,614,400đ Đăng ký
8278400 2x Intel E5 2620 V4
16 x 2.1 GHz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
8,278,400đ Đăng ký
21590400 2x Intel E5 2680 V4
28 x 2.4 GHz
128 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 30 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
21,590,400đ Đăng ký
7862400 2x Intel E5 2695 V2
24 x 2.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • Dallas: Setup: 8giờ
7,862,400đ Đăng ký
12022400 2x Intel E5 2650 V4
24 x 2.2 Ghz
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
16,182,400đ
12,022,400đ
Đăng ký
8278400 Intel E5 2630 V4
10 x 2.2 GHz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
8,278,400đ Đăng ký
4784000 2x Intel E5 2640 V2
16 x 2.0 GHz
Giá rẻ
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 24giờ
4,784,000đ Đăng ký
7696000 2x Intel E5 2680 V2
20 x 2.8 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
7,696,000đ Đăng ký
3328000 Intel Xeon D-1540
8 x 2.0 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
3,328,000đ Đăng ký
28496000 2x Intel Xeon Gold 6230R
52 x 2.1 Ghz
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Amsterdam: Setup: 96giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
28,496,000đ Đăng ký

Tùy chọn nâng cấp

RAM Từ 32GB lên 64GB RAM 1.456.000 ₫/ tháng
Từ 64GB lên 128GB RAM 2.704.000 ₫/ tháng
Ổ cứng SSD 500GB SSD 416.000  ₫/ tháng
1TB SSD 624.000  ₫/ tháng
2TB SSD 1.248.000 ₫/ tháng
4TB SSD 2.496.000 ₫/ tháng
8TB SSD 3.328.000 đ/ tháng
Ổ cứng NVMe 500GB NVMe 416.000  ₫/ tháng
1TB NVMe 832.000 ₫/ tháng
2TB NVMe 1.456.000 ₫/ tháng
4TB NVMe 2.912.000 ₫/ tháng
Ổ cứng HDD 1TB HDD 208.000  ₫/ tháng
2TB HDD 416.000 ₫/ tháng
4TB HDD 624.000 ₫/ tháng
6TB HDD 1.040.000 đ/ tháng
8TB HDD 1.456.000 đ/ tháng
10TB HDD 1.872.000 đ/ tháng
12TB HDD 2.496.000 đ/ tháng
16TB HDD 3.328.000 đ/ tháng
Băng thông 10TB băng thông/ tháng Liên hệ
Quý khách lưu ý:
 • Với đăng ký mới: Chu kỳ thanh toán tối thiểu là 3 tháng. Đăng ký chu kỳ 6 tháng được chiết khấu 6%, 1 năm chiết khấu 12%, 2 năm chiết khấu 24%
 • Với gia hạn:
  • Hóa đơn sẽ được tạo trước ngày đến hạn 12 ngày.
  • Quý khách cần thanh toán hóa đơn gia hạn trong vòng 4 ngày kể từ khi hóa đơn được tạo. Quá thời gian này mà quý khách không thanh toán, 123HOST xem như quý khách không có nhu cầu gia hạn server. Server sẽ bị hủy khi hết hạn và sẽ không thể gia hạn.
 • Nhắc gia hạn: Hệ thống sẽ gửi email nhắc gia hạn cho quý khách khi hóa đơn được tạo. Đồng thời nhân viên của 123HOST cũng sẽ liên hệ với quý khách qua kênh điện thoại để nhắc gia hạn.

Những ưu việt của thuê server riêng tại nước ngoài

trai dat
Nhiều lựa chọn datacenter
chung chi
Uptime 99.9%
ho tro 24/7
Hỗ trợ chuyên nghiệp 24/7
cau hinh
Reboot, VNC từ xa với IPMI

Phần cứng server dòng Enterprise.

Các linh kiện phần cứng đều thuộc dòng Enterprise, luôn thuộc các dòng sản phẩm mới nhất của các hàng phần cứng uy tín.

cpu
CPU Intel Xeon
ram
RAM DDR3, DDR4 EEC
ssd
Ổ cứng SSD Enterprise
hdd
Ổ cứng SAS/ SATA Enterprise
dell logo
Server Dell
ibm logo
Server IBM
supermicro logo
Server Supermicro
hp logo
Server HP

Hỗ trợ tất cả hệ điều hành

Khi sử dụng dịch vụ thuê server tại nước ngoài, 123HOST có thể cài đặt bất cứ hệ điều hành nào mà bạn yêu cầu.
Kể cả việc cài từ file ISO mà bạn cung cấp.

windows server logo
centos logo
ubuntu logo
debian logo
freebsd logo
fedora logo

Server phù hợp với nhiều mục đích

Chúng tôi sẽ tư vấn chọn server phù hợp với yêu cầu của bạn. Đồng thời còn triển khai giải pháp hoặc, hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần.

Các ứng dụng cho E-Commerce cần sử dụng server với hiệu năng cao, ổn định vượt trội. Bạn sẽ mất đi rất nhiều đơn hàng nếu website hoạt động chập chờn, truy cập chậm do server không đáp ứng.

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tối ưu các ứng dụng E-Commerce như đảm bảo tải cao với mô hình cluster, tăng tốc truy cập với caching.

magento logo
cs-cart logo
opencart logo
woocommerce logo
Các nền tảng E-Commerce thông dụng

Database server cần sử dụng phần cứng với CPU, RAM cao và ổ cứng SSD Enterprise nhằm tăng tốc xử lý và truy vấn dữ liệu.

Việc thiết kế hệ thống server theo mô hình cluster được xem xét áp dụng trong trường hợp lượng truy vấn quá lớn hoặc cần dự phòng(HA), đảm bảo hệ thống database uptime 100%.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm triển khai các giải pháp database cluster, database replication. Chịu tải lên đến 10.000 truy vấn/giây.

mysql replication
postgresql logo
mongodb logo
Các nền tảng database thông dụng

Nếu bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê server phục vụ cho hệ thống CDN, hãy chọn chúng tôi. Hạng tầng network ổn định, truyền tải nhanh trong nước sẽ giúp hạ tầng CDN của bạn hoạt động tốt nhất nhất.

Ngoài ra, chúng tôi có thể nâng cấp ngay tốc độ port mạng theo yêu cầu trong trường hợp lưu lượng sử dụng cao bất thường mà không tốn chi phí.

Website, ứng dụng của bạn đang bị tấn công? Hãy liên hệ 123HOST để được hỗ trợ! Chúng tôi có hệ thống tường lửa nhiều lớp bằng công nghệ tự phát triển. Các hệ thống tường lửa đều hoạt động một cách độc lập và tự động. Giúp cản lọc hầu hết các cuộc tấn công vào website của bạn.

Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn kiểm tra bảo mật trên server. Đưa ra các lời khuyên cũng như cảnh báo về bảo ở lớp dịch vụ hoặc ứng dụng trên server.

Chúng tôi là đối tác cung cấp dịch vụ server của nhiều Nhà phát hành game tại Việt Nam. Hạ tầng mạng ổn định và phần cứng theo yêu cầu là điều kiện tiên quyết để vận hành hệ thống game.

123HOST sẽ giúp bạn yên tâm vận hành hệ thống Web Game, Mobile Game, đáp ứng những yêu cầu cao nhất.

Ngoài các ứng dụng được nên trên, chúng tôi còn có thể hỗ trợ bạn triển khai các hệ thống private cloud (Openstack, VMware...) hạ tầng ảo hóa, các giải pháp như Kubernetes, OpenVPN, Streaming Video, File server.

openstack logo
Kubernetes logo
openvpn logo

Dịch vụ thuê server rất phù hợp với các website, forum có lượng truy cập cao. Hoặc các yêu cầu đặc biệt như lưu trữ nhiều dữ liệu tốn nhiều dung lượng ổ cứng.

Với website có lượng truy cập cao, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn giải pháp caching (hỗ trợ cả trường hợp có người dùng đăng nhập và không đăng nhập) nhằm tăng tốc tải trang, giảm tải cho server.

Ngoài giải pháp caching, 123HOST còn hỗ trợ triển khai các giải pháp để chia tải như web cluster, database cluster. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm triển khai và vận hành các giải pháp này.

xenforo logo
magento logo magento logo
nodejs logo
wordpress logo
Các nền website, forum thông dụng

Giao diện IPMI chuyên dụng.

Mỗi server cung cấp riêng giao diện IPMI, giúp bạn có thể tự thao tác với server của mình từ xa như đang đứng trước server. Bao gồm các chức năng như Reboot, VNC Console, Cài lại hệ điều hành, Cấu hình BIOS...

supermicro ipmi

Giao diện tổng quan của IPMI.

supermicro ipmi

Tùy chọn Bật/ Tắt server.

supermicro ipmi

Tính năng VNC Console

Nhiều location

Tối ưu network về Việt Nam.

Nhiều lựa chọn datacenter tốt nhất trên khắp thế giới, tối ưu đường truyền network về Việt Nam hoặc theo yêu cầu.

network location

Được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực:

 • Phần cứng server.
 • Thiết kế, triển khai, vận hành hệ thống mạng tại các trung tâm dữ liệu.
 • Giám sát và bảo mật cho hệ thống mạng.
 • Triển khai các giải pháp cho khách hàng như Openstack, Kubernetes, VPN, CDN, Web Cluster, Database Cluster...
quan tri server

Uptime 99.9%

Với hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai dịch vụ thuê server, chúng tôi tự hào và cam kết đem đến dịch vụ thuê server riêng với độ ổn định cao, đạt uptime 99.9%.

uptime 99.9%

Đánh giá của khách hàng.

Rất nhiều khách hàng đang sử dụng và đã hài lòng. Hãy để chúng tôi được phục vụ bạn!

Xem các đánh giá khác

Gửi đánh giá dịch vụ

Phát Tài Phát Tài
Đã sử dụng dịch vụ

Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ này. Thấy nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Đặc biệt hỗ trợ tốt nên mình yên tâm sử dụng dịch vụ

Mai Tố Như Mai Tố Như
Đã sử dụng dịch vụ

Mức giá hợp lý, hỗ trợ nhanh chóng

Hãy để chúng tôi được phục vụ bạn với dịch vụ cho thuê server chuyên nghiệp.

Đăng ký ngay