123HOST提供位于国外的服务器租赁服务。 在世界许多地方,配置和位置的选择范围广泛,可实现最佳的网络路由以实现最佳访问。 支持对于服务器的安装、管理和优化。

所有123HOST人员都是越南,我们可以采用英文、中文、越南语来为客户24/7的服务。使用123HOST的服务,您将受到高效能Cloud VPS服务及满意的服务

thue server

租用私有服务器的价格表

Tất cả
Giá rẻ
Khuyến mãi
Port 10Gbps
Chip AMD
Chip EPYC
Ổ cứng NVMe
Los Angeles
New York
Dallas
London
Montreal
Setup nhanh
CPU RAM Storage Network Locations Monthly
7862400 Intel Xeon W-2145
8 x 3.7 GHz
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
8,694,400đ
7,862,400đ
Đăng ký
15350400 2x Intel E5 2690 V4
28 x 2.6 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 48giờ
16,598,400đ
15,350,400đ
Đăng ký
4118400 Intel E3 1230 V6
4 x 3.5 GHz
16 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
4,118,400đ Đăng ký
3952000 Intel E3 1270 V6
4 x 3.8 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
4,950,400đ
3,952,000đ
Đăng ký
4368000 Intel E3 1240 V6
4 x 3.5 GHz
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
4,368,000đ Đăng ký
5782400 Intel E3 1280 V6
4 x 3.9 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Dallas: Setup: 8giờ
5,782,400đ Đăng ký
6614400 Xeon E-2136
6 x 3.3 GHz
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
6,614,400đ Đăng ký
7030400 Intel Xeon W-2245
8 x 3.9 GHz
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
9,526,400đ
7,030,400đ
Đăng ký
7862400 Intel Xeon W-1290P
10 x 3.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
 • First Available: Setup: 0giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
7,862,400đ Đăng ký
28912000 Intel E3 1270 V6
4 x 3.8 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
28,912,000đ Đăng ký
32822400 Intel Xeon W-1290P
10 x 3.7 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • London: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
32,822,400đ Đăng ký
2912000 Intel E3 1240 V3
4 x 3.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
2,912,000đ Đăng ký
8694400 Intel W-2155
10 x 3.3 Ghz
Khuyến mãi
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
9,526,400đ
8,694,400đ
Đăng ký
5782400 AMD Ryzen 5600X
6 x 3.7 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 8giờ
5,782,400đ Đăng ký
5782400 Xeon E-2236
6 x 3 .4 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 8giờ
5,782,400đ Đăng ký
7030400 AMD Ryzen 3950X
16 x 3.5 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
7,030,400đ Đăng ký
7446400 AMD Ryzen 7600X
6 x 4.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Vancouver: Setup: 24giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
7,446,400đ Đăng ký
7446400 AMD Ryzen 5950X
16 x 3.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
7,446,400đ Đăng ký
9110400 Intel Xeon Silver 4210
10 x 2 .2 Ghz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
9,110,400đ Đăng ký
9942400 AMD Ryzen 7950X
16 x 4.5 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Vancouver: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
9,942,400đ Đăng ký
11606400 2x Intel Xeon Silver 4114
20 x 2 .2 Ghz
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
11,606,400đ Đăng ký
12438400 2x Intel Xeon Silver 4210
20 x 2 .2 Ghz
Setup nhanh
Khuyến mãi
128 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
13,686,400đ
12,438,400đ
Đăng ký
13686400 2x Intel Xeon Silver 4214R
24 x 2.4 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Vancouver: Setup: 8giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
13,686,400đ Đăng ký
15350400 2x Intel Xeon Silver 4214
20 x 2.2 Ghz
Setup nhanh
128 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 30 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
15,350,400đ Đăng ký
16598400 AMD Epyc 7642
48 x 2.3 Ghz
Giá rẻ
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
16,598,400đ Đăng ký
26166400 2x AMD Epyc 7642
96 x 2.3 Ghz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
26,166,400đ Đăng ký
31158400 Xeon E-2236
6 x 3 .4 Ghz
10Gbps Port
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • New York: Setup: 8giờ
31,158,400đ Đăng ký
32406400 AMD Ryzen 7600X
6 x 4.7 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: Unmetered/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 8giờ
32,406,400đ Đăng ký
33654400 AMD Ryzen 7950X
16 x 4.5 GHz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB [DDR5] 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 24giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 8giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
33,654,400đ Đăng ký
41392000 2x Intel Xeon Silver 4214R
24 x 2.4 GHz
10Gbps Port
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
64 GB 1 TB NVMe Port: 10 Gbps
Bandwidth: Không giới hạn
 • New York: Setup: 8giờ
41,392,000đ Đăng ký
41558400 AMD Epyc 7642
48 x 2.3 Ghz
Setup nhanh
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: Unmetered/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 8giờ
 • London: Setup: 96giờ
41,558,400đ Đăng ký
6614400 Intel Xeon W-2125
4 x 4.0 GHz
32 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
6,614,400đ Đăng ký
8278400 2x Intel E5 2620 V4
16 x 2.1 GHz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
8,278,400đ Đăng ký
21590400 2x Intel E5 2680 V4
28 x 2.4 GHz
128 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 30 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
21,590,400đ Đăng ký
7862400 2x Intel E5 2695 V2
24 x 2.4 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Los Angeles: Setup: 8giờ
 • Dallas: Setup: 8giờ
 • New York: Setup: 24giờ
7,862,400đ Đăng ký
12022400 2x Intel E5 2650 V4
24 x 2.2 Ghz
Khuyến mãi
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
16,182,400đ
12,022,400đ
Đăng ký
8278400 Intel E5 2630 V4
10 x 2.2 GHz
Setup nhanh
64 GB 1 TB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 8giờ
 • Buffalo: Setup: 8giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
8,278,400đ Đăng ký
4784000 2x Intel E5 2640 V2
16 x 2.0 GHz
Giá rẻ
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 24giờ
4,784,000đ Đăng ký
7696000 2x Intel E5 2680 V2
20 x 2.8 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
64 GB 2 x 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
7,696,000đ Đăng ký
3328000 Intel Xeon D-1540
8 x 2.0 GHz
Giá rẻ
Setup nhanh
32 GB 500 GB SSD Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 8giờ
3,328,000đ Đăng ký
28496000 2x Intel Xeon Gold 6230R
52 x 2.1 Ghz
Ổ cứng NVMe
128 GB 1 TB NVMe Port: 1Gbps
Bandwidth: 20 TB/tháng
 • Buffalo: Setup: 96giờ
 • Amsterdam: Setup: 96giờ
 • London: Setup: 96giờ
 • Montreal: Setup: 96giờ
 • Los Angeles: Setup: 96giờ
 • Dallas: Setup: 96giờ
 • New York: Setup: 96giờ
 • Vancouver: Setup: 96giờ
28,496,000đ Đăng ký

Tùy chọn nâng cấp

RAM Từ 32GB lên 64GB RAM 1.456.000 ₫/ tháng
Từ 64GB lên 128GB RAM 2.704.000 ₫/ tháng
Ổ cứng SSD 500GB SSD 416.000  ₫/ tháng
1TB SSD 624.000  ₫/ tháng
2TB SSD 1.248.000 ₫/ tháng
4TB SSD 2.496.000 ₫/ tháng
8TB SSD 3.328.000 đ/ tháng
Ổ cứng NVMe 500GB NVMe 416.000  ₫/ tháng
1TB NVMe 832.000 ₫/ tháng
2TB NVMe 1.456.000 ₫/ tháng
4TB NVMe 2.912.000 ₫/ tháng
Ổ cứng HDD 1TB HDD 208.000  ₫/ tháng
2TB HDD 416.000 ₫/ tháng
4TB HDD 624.000 ₫/ tháng
6TB HDD 1.040.000 đ/ tháng
8TB HDD 1.456.000 đ/ tháng
10TB HDD 1.872.000 đ/ tháng
12TB HDD 2.496.000 đ/ tháng
16TB HDD 3.328.000 đ/ tháng
Băng thông 10TB băng thông/ tháng Liên hệ
Quý khách lưu ý:
 • Với đăng ký mới: Chu kỳ thanh toán tối thiểu là 3 tháng. Đăng ký chu kỳ 6 tháng được chiết khấu 6%, 1 năm chiết khấu 12%, 2 năm chiết khấu 24%
 • Với gia hạn:
  • Hóa đơn sẽ được tạo trước ngày đến hạn 12 ngày.
  • Quý khách cần thanh toán hóa đơn gia hạn trong vòng 4 ngày kể từ khi hóa đơn được tạo. Quá thời gian này mà quý khách không thanh toán, 123HOST xem như quý khách không có nhu cầu gia hạn server. Server sẽ bị hủy khi hết hạn và sẽ không thể gia hạn.
 • Nhắc gia hạn: Hệ thống sẽ gửi email nhắc gia hạn cho quý khách khi hóa đơn được tạo. Đồng thời nhân viên của 123HOST cũng sẽ liên hệ với quý khách qua kênh điện thoại để nhắc gia hạn.

租用私有的优秀方面

trai dat
具有更多datacenter的选择方案
chung chi
正常运行时间 99.9%
ho tro 24/7
专业支持24/7
cau hinh
通过IPMI方式来远程Reboot、VNC

Enterprise系列的服务器硬件。

硬件组件都采用企业系列的产品。始终采用信誉良好的企业产品。

cpu
CPU Intel Xeon
ram
RAM DDR3, DDR4 EEC
ssd
SSD Enterprise的硬件
hdd
SAS/ SATA Enterprise的硬件
dell logo
Server Dell
ibm logo
Server IBM
supermicro logo
Server Supermicro
hp logo
Server HP

支持所有操作系统

当客户使用【租赁在国外服务器】的服务, 123HOST可以安装任何客户要求的操作系统
含安装由客户提供的ISO文件

windows server logo
centos logo
ubuntu logo
debian logo
freebsd logo
fedora logo

适合多种用途的服务器

我们将按照您需求来提出建议与你适合的服务器。同时,可随时支持您展开各种解决方案。.

电子商务应用程序需要使用高性能和出色稳定性的服务器。如果服务器在运行时间中通常遇到故(如:访问速度缓慢),您企业将丢失很多订单。.

我们的工程团队在优化电子商务应用程序方面拥有丰富的经验,例如使用集群模型的高负载保证,使用缓存器的加速访问。.

magento logo
cs-cart logo
opencart logo
woocommerce logo
热门电子商务平台

数据库服务器需要使用具有较高CPU、RAM。另外采用企业的SSD硬件的硬件,以加快处理和查询数据的速度。

在于访问流量太大情况或者需要预备(HA)的情况下,可以考虑采用集群模型系统的中设计, 确保数据库系统都100%正常运行。

我们在部署数据库集群解决方案和数据库复制方面拥有丰富的经验。 每秒最多可加载10,000个访问流量。

mysql replication
postgresql logo
mongodb logo
常用数据库平台

如果您正在寻找CDN系统的服务器租赁服务,请选择我们。 国内的稳定的网络基础,快速的传输将帮助您的CDN基础架构发挥最佳性能。

此外,如果流量异常大,我们可以立即免费升级所需的网络端口速度。

您的网站或应用程序受到攻击?请联系123HOST以获得支持!我们拥有自行开发的多层防火墙系统。所有防火墙系统均独立且自动运行。有助于防止您的网站受到大多数攻击。

我们的技术团队可以协助您进行检查服务器的安全。提供有关服务器上服务或应用程序层安全性的建议和警告。

在越南许多游戏发行商都租用由我们提供的服务器。 稳定的网络基础结构和按照客户需求供应硬件是运行游戏系统的先决条件。

123 HOST将支持您安全运行各个网游系统、手游系统等。将满足您所有要求。

除了上述应用程序外,我们还可以支持您部署虚拟化的基础架构系统(Openstack,VMware ...),各个解决方案(如:Kubernetes,OpenVPN,Streaming Video,文件服务器)。

openstack logo
Kubernetes logo
openvpn logo

服务器租用服务非常适合高流量的网站,论坛。或需要占用存储大量硬盘空间的数据。

对于高流量的网站,我们可以为您提供缓存解决方案(同时支持用户登录和未登录的两种情况),以加快页面加载速度,减少服务器负载。

除缓存解决方案外,123HOST还支持部署负载共享解决方案,例如Web集群,数据库集群。 我们在实施及操作这些解决方案方面拥有丰富的经验。

xenforo logo
magento logo magento logo
nodejs logo
wordpress logo
通用网站、论坛平台

专用的IPMI界面。

每个服务器都提供自己的IPMI界面,使您可以像站在服务器前一样在远处手动操作服务器。 包括诸如重新启动,VNC控制台,重置操作系统,配置BIOS等功能。

supermicro ipmi

IPMI概览界面.

supermicro ipmi

选项开/关服务器.

supermicro ipmi

VNC 控制台功能

许多区域 (location)

最优化往越南的网络。.

全球许多最佳的数据中心的选项, 最优化往越南的网络 (或按照用户要求).

network location

由专家团队支持

我们的技术支持团队在以下领域拥有超过10年的经验:

 • 服务器的硬件
 • 为各个数据中心来设计,部署和运营网络系统。
 • 为网络系统来监视和安全性的服务
 • 为客户展开各个解决方法,如:Openstack, Kubernetes, VPN, CDN, Web Cluster, Database Cluster...
quan tri server

正常运行时间 99.9%

拥有8多年的云基础架构部署经验的技术队伍,我们感到自豪并致力于提供具有高达99.9%的正常运行时间的高稳定性的私有服务器。

uptime 99.9%

客户评论。.

许多客户正在使用并感到满意。 让我们为您服务!

在这里查看更多评论

提交评估 服务

Phát Tài Phát Tài
使用过服务

第一次使用这个服务。看到热情的支持人员。特别好的支持、让我放心使用服务

Mai Tố Như Mai Tố Như
使用过服务

价格合理、快速支持

让我们为您提供专业的服务器租赁服务。

立即注册