Nguyen Gia Bao

3 Ngày, 22 Giờ trước

Share link
Free Hosting Rất tốt và tuyệt vời
已经使用大概 4 Tuần, 1 Ngày

Dinh Cong Hoa

1 Tháng, 2 Tuần trước

Share link
Free Hosting Hosting rất tốt
已经使用大概 1 Tháng, 2 Tuần

Thong Tran

1 Tháng, 3 Tuần trước

Share link
Free Hosting Cảm ơn rất nhiều
已经使用大概 1 Tháng, 3 Tuần

Nguyen Duy

2 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuy là miễn phí nhưng hiệu năng và mức độ ổn định tuyệt vời
已经使用大概 6 Tháng, 1 Ngày

Le Dung

3 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting rất tốt
已经使用大概 3 Tháng, 1 Tuần

共同点

4.8 / 5

基于 246 评估

根据标准评分

效能 4.8

稳定率 4.7

技术支持人员 4.9

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估