Trongduc

1 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời quá!!
已经使用大概 1 Tháng, 1 Tuần

Tran Phuoc Loc

2 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Tuyệt vời
已经使用大概 2 Tháng, 1 Tuần

Nguyen Bao Chau

3 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Nhân viên tư vấn tuyệt vời tận tâm hổ trợ .
已经使用大概 7 Tháng, 1 Tuần

Hoang Luan

3 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
Free Hosting Chất lượng quá đỉnh
已经使用大概 3 Tháng, 2 Tuần

Nguyen Vu Hai Bang Bang1338

3 Tháng, 3 Tuần trước

Share link
Free Hosting The support is very good, the site is stable
已经使用大概 5 Tháng, 3 Tuần

共同点

4.8 / 5

基于 283 评估

根据标准评分

效能 4.7

稳定率 4.7

技术支持人员 4.8

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估