Tran Huy Binh

1 Năm, 9 Tháng trước

Share link
WordPress Hosting
Tốt
已经使用大概 2022 Năm, 5 Tháng

Nguyen Ngoc Chau

1 Năm, 10 Tháng trước

Share link
WordPress Hosting 热情的团队和销售(Ha)非常热情
已经使用大概 2 Năm, 2 Tháng

Dao Nhu Nguyen

1 Năm, 10 Tháng trước

Share link
WordPress Hosting 服务好、销售人员热情。顶
已经使用大概 2 Năm, 1 Tháng

Nguyen Ba Duy

1 Năm, 10 Tháng trước

Share link
WordPress Hosting 服务质量非常好。乐于助人的员工。长期信任123host。谢谢
已经使用大概 4 Năm, 2 Tuần

Nguyen Tan Thinh

1 Năm, 10 Tháng trước

Share link
WordPress Hosting 技术支持很热情。
已经使用大概 3 Năm, 3 Tuần

共同点

4.7 / 5

基于 6 评估

根据标准评分

效能 4.7

稳定率 4.3

技术支持人员 5.0

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估