Nguyen Dung

1 Năm, 6 Tháng trước

Share link
领域 Kỹ thuật hỗ trợ 24/24, trả lời ngay lập tức dù là nửa đêm đăng ký domain
已经使用大概 1 Năm, 6 Tháng

Doan Gia Bao

3 Năm, 4 Tháng trước

Share link
领域 蛮好
已经使用大概 3 Năm, 4 Tháng

Le Thanh Nhan

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
领域 支持非常好
已经使用大概 3 Năm, 9 Tháng

Dang Quang Hien

3 Năm, 9 Tháng trước

Share link
领域 Chất lượng tốt. Nhân viên hỗ trợ nhiệt tình. Thanks!
已经使用大概 4 Năm, 11 Tháng

Tran Dat

3 Năm, 11 Tháng trước

Share link
领域 Có nhân viên hỗ trợ suốt trong quá trình sử dụng nên tiện trao đổi, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ qua email cũng khá nhanh
已经使用大概 4 Năm, 10 Tháng

共同点

4.8 / 5

基于 11 评估

根据标准评分

效能 4.7

稳定率 4.7

技术支持人员 5.0

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估