Pham Tuyen

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
领域 Rất hài lòng với dịch vụ tên miền.
已经使用大概 5 Năm, 1 Tháng

Vu Viet Trinh

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
领域 Vì công việc khá là bận nên cảm thấy hài lòng khi gần hết hạn miền hay hosting đều được nhân viên gửi email nhắc. Cảm ơn công ty.
已经使用大概 5 Năm, 9 Tháng

Nguyen Ngoc Thin

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
领域 Dịch vụ tên miền rất ok
已经使用大概 5 Năm, 8 Tháng

Dau

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
领域 Đăng ký tên miền được hỗ trợ rất nhiệt tình
已经使用大概 4 Năm, 10 Tháng

共同点

4.8 / 5

基于 11 评估

根据标准评分

效能 4.7

稳定率 4.7

技术支持人员 5.0

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估

Liên hệ chúng tôi