Ho Tran Thanh Cong

3 Năm, 4 Tháng trước

Share link
Cloud VPS Cloud VPS服务很不错! 稳定带宽!我顶!
已经使用大概 3 Năm, 4 Tháng

Vuong Hoc

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
Cloud VPS 挺好!谢谢你们!
已经使用大概 5 Năm, 3 Tháng

Tran Huy Binh

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
Cloud VPS 我正在使用4组Cloud VPS,运行效率挺好! 推荐童鞋们体验他们的服务!不用太相信别人评估,而要自己体验!谢谢123HOST!Very Good!
已经使用大概 5 Năm, 4 Tháng

Nguyen Cao Hoang

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
Cloud VPS 又热情又专业的客服员工! 赞!
已经使用大概 3 Năm, 10 Tháng

Tran Minh Khoa

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
Cloud VPS 服务质量挺好。客服员工热情帮助、有效率的处理。
已经使用大概 5 Năm, 5 Tháng

共同点

4.8 / 5

基于 26 评估

根据标准评分

效能 4.6

稳定率 4.8

技术支持人员 4.9

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估

Liên hệ chúng tôi