Vu Do Vy Binh

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
VPS Luôn được hỗ trợ kịp thời. Cảm ơn 123host!
已经使用大概 9 Năm, 2 Tháng

Mai To Nhu

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
VPS Bắt đầu dùng dịch vụ của 123host cách đây 4 năm, công nhận hỗ trợ Support Ok. Chúc 123host luôn phát triển hơn nữa nha.
已经使用大概 6 Năm, 7 Tháng

Nguyen Hoang Lam

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
VPS Dịch vụ sử dụng 4 năm cảm thấy ok
已经使用大概 8 Năm, 4 Tháng

Cybersoft

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
VPS Nhân viên sale nhiệt tình. Hỗ trợ tốt. Đã giới thiệu cho nhiều bạn bè sử dụng
Các bạn kỹ thuật trả lời phản hồi nhanh, hỗ trợ tốt tuy nhiên có một số bạn cần support kỹ thuật cần bình tĩnh khi nhận các feedback lỗi thì sẽ tốt hơn
已经使用大概 7 Năm, 1 Tháng

Nguyen Ngoc Thin

3 Năm, 8 Tháng trước

Share link
VPS Dịch vụ OK, Kỹ thuật hỗ trợ tốt, kịp thời
已经使用大概 7 Năm, 2 Tháng

共同点

4.7 / 5

基于 8 评估

根据标准评分

效能 4.8

稳定率 4.6

技术支持人员 4.8

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估

Liên hệ chúng tôi