Le Thi Lanh

10 Tháng, 3 Ngày trước

Share link
廉价Hosting Giá rẻ, ổn định, nhiều tính năng, review sau khi sử dụng hơn 5 năm.
已经使用大概 7 Năm, 6 Tháng

Nguyen Tan Tai

11 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
廉价Hosting Rất tốt
已经使用大概 1 Năm, 2 Ngày

Lend

11 Tháng, 1 Tuần trước

Share link
廉价Hosting Rất ổn định!!
已经使用大概 1 Năm, 3 Tháng

Mai Ngoc Long

2 Năm, 4 Tháng trước

Share link
廉价Hosting 蛮好
已经使用大概 2 Năm, 8 Tháng

Tuan Anh

2 Năm, 4 Tháng trước

Share link
廉价Hosting Host稳定。技术团队支持又效率又热情!我顶
已经使用大概 2 Năm, 4 Tháng

共同点

4.8 / 5

基于 20 评估

根据标准评分

效能 4.7

稳定率 4.8

技术支持人员 4.9

数据信息

上述评估由客户通过网站 123host.vn 上的服务审核功能进行

如果拥有 【已使用该服务】 的确认,则表示该客户已经或正在 123HOST 使用该服务。

系统会根据客户提供的电子邮件和服务名称自动检查确认信息。

只对于正在使用123HOST服务的客户审批评估