Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LEMP Stack trên CentOS 7

LEMP Stack là một nhóm các phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau để xây dựng server để quản lý các website động và ứng dụng web. Thuật ngữ này là từ viết tắt của Linux (L), Nginx (E), MySQL (M), PHP (P). Bài viết này ..
129 0 0 • 7 Tháng một, 2022 • Bởi author Trần Đăng Quang LEMP CentOS

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Rocky Linux 8

48 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên AlmaLinux 8

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
28 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản AlmaLinux

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Debian 11

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
27 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên CentOS 7

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
33 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Ubuntu 20.04

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
43 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là web server mã nguồn mở, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ web, reverse proxy, caching, cân bằng tải, media streaming và nhiều tính năng khác. Nginx được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa. Bài..
95 0 0 • 29 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Nginx CentOS

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Nginx là web server mã nguồn mở, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ web, reverse proxy, caching, cân bằng tải, media streaming và nhiều tính năng khác. Nginx được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa. Bài..
476 1 0 • 23 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Nginx Ubuntu

Hướng dẫn cấu hình mạng trên Ubuntu 20.04

Cấu hình mạng trên Ubuntu là kiến thức cơ bản và rất cần cho các quản trị viên hệ thống. Bài hướng dẫn này chúng ta cách cấu hình mạng trên Ubuntu, bao gồm cấu hình IP tĩnh, IP động và hostname bằng dòng lệnh...
287 1 0 • 14 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt máy chủ FTP với VSFTPD trên Ubuntu 20.04

FTP là một giao thức giúp chúng ta dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa client với server và ngược lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt máy chủ FTP với vsftpd trên Ubuntu 20.04...
140 0 1 • 2 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Linux cơ bản

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm