Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Debian 11

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Debian 11.
481 1 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian Security

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên AlmaLinux 8

SSH là một giao thức giúp người dùng quản lý và giao tiếp với server. SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên AlmaLinux 8..
248 0 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản AlmaLinux Security

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8

SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật hơn khi SSH. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Rocky Linux 8.
187 0 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux Security

Hướng dẫn cấu hình SSH Key trên Ubuntu 20.04

SSH là một giao thức giúp người dùng quản lý và giao tiếp với server. SSH Key được sinh ra để thay thế mật khẩu thông thường nhằm đảm bảo hơn về tính bảo mật. Bài này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SSH Key trên Ubuntu 20.04..
218 1 0 • 2 Tháng ba, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu Security

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình LEMP Stack trên CentOS 7

LEMP Stack là một nhóm các phần mềm nguồn mở được cài đặt cùng nhau để xây dựng server để quản lý các website động và ứng dụng web. Thuật ngữ này là từ viết tắt của Linux (L), Nginx (E), MySQL (M), PHP (P)...
1223 0 0 • 7 Tháng một, 2022 • Bởi author Trần Đăng Quang LEMP CentOS

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Rocky Linux 8

208 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Rocky Linux

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên AlmaLinux 8

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
157 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản AlmaLinux

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Debian 11

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
211 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Debian

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên CentOS 7

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
178 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản CentOS

Hướng dẫn cài đặt timezone và đồng bộ thời gian trên Ubuntu 20.04

Timezone (hay còn gọi là múi giờ) là một vùng địa lý trên trái đất mà người ta quy ước có cùng một thời gian. Timezone trên máy chủ rất quan trọng bởi nó ảnh thưởng đến thời gian thực hiện các tác vụ, lưu file log cũng n..
1057 0 0 • 6 Tháng một, 2022 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm