Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh sort trong Linux

Lệnh sort được sử dụng trong Linux để in đầu ra của một file theo thứ tự nhất định. Lệnh này xử lý trên dữ liệu của chúng ta (nội dung file hoặc đầu ra của bất kỳ lệnh nào) và sắp xếp lại th...
2169 0 1 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh awk cơ bản trên Linux

awk là một ngôn ngữ kịch bản được sử dụng để thao tác dữ liệu và tạo báo cáo. Ngôn ngữ lập trình lệnh awk không yêu cầu biên dịch và cho phép người dùng sử dụng các biến, hàm số, hàm chuỗi v...
6580 0 0 • 5 Tháng tám, 2022 Đặng Văn Chương Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng lệnh grep cơ bản trên Linux

grep là một lệnh Linux và Unix được sử dụng để tìm kiếm văn bản và chuỗi trong một tệp nhất định. Chúng ta có thể chỉnh định một hoặc nhiều file cùng lúc, hoặc có thể nhận kết quả từ đầu ra ...
1643 0 1 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn sử dụng Pipe trong Linux

Đường ống (pipe) là một dạng chuyển hướng trên hệ điều hành Linux và các hệ điều hành giống Unix, nó cho phép chúng ta sử dụng hai hoặc nhiều lệnh sao cho đầu ra của một lệnh đóng vai trò tr...
1586 0 0 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn dùng biểu thức chính quy với grep trong Linux

Biểu thức chúng quy là một nhóm các ký tự, ký hiệu giúp chúng ta có thể tìm kiếm dữ liệu và khớp các mẫu phức tạo. Chúng được sử dùng nhiều trong các lệnh Linux như: grep, sed, bash......
1453 0 0 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn các lệnh cơ bản về quản lý tập tin trong Linux

Trên Linux chúng ta quản lý file và thư mục bằng dòng lệnh, trong bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta các lệnh quản lý file cơ bản sẽ giúp chúng ta tạo và quản lý các file trên hệ thống....
4323 0 2 • 5 Tháng tám, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Linux cơ bản

author

Hướng dẫn thiết lập bảo mật máy chủ MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu được sử dụng trong nhiều ứng dụng, web,... Nó là cơ sở dữ liệu NoSQL vì không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó...
3233 0 0 • 20 Tháng bảy, 2022 Nguyễn Ngọc Đang Databases Security MongoDB

author

Hướng dẫn cấu hình sao lưu tự động MongoDB lên Google Drive

Bài hướng dẫn này sẽ cấu hình sao lưu tự động MongoDB lên Google Drive bằng việc sử dụng rclone trên hệ điều hành Ubuntu22.04
1720 0 0 • 20 Tháng bảy, 2022 Nguyễn Ngọc Đang Databases MongoDB

author

Hướng dẫn cài đặt Nginx, MariaDB và PHP (LEMP) trên Debian 11

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Nginx, MariaDB và PHP (viết tắt là LEMP) trên Debian 11. Giúp bạn chạy một máy chủ web thông dụng đáp ứng dịch vụ cho các website chạy PHP và cơ sở dữ liệu ...
2819 0 0 • 15 Tháng bảy, 2022 Đặng Văn Chương LEMP Debian MySQL MariaDB PHP

author

Hướng dẫn cài đặt Object Storage Server dùng MinIO trên Ubuntu 22.04

MinIO là giải pháp mã nguồn mở dùng để thiết lập Object Storage, là một server lưu trữ dạng phân tán với hiệu năng cao, giúp bạn dễ dàng upload file, download file như amazon, google drive, ...
5664 1 2 • 14 Tháng bảy, 2022 Huỳnh Đình Hiếu Storage Ubuntu

Loại nội dung

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi để các chuyên gia và cộng đồng hỗ trợ

Xem thêm
Liên hệ chúng tôi