Bài viết

Các bài viết kỹ thuật giá trị dành cho Sysadmin và Developer

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là web server mã nguồn mở, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ web, reverse proxy, caching, cân bằng tải, media streaming và nhiều tính năng khác. Nginx được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa. Bài..
2516 0 0 • 29 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Nginx CentOS

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Nginx là web server mã nguồn mở, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ web, reverse proxy, caching, cân bằng tải, media streaming và nhiều tính năng khác. Nginx được thiết kế để có hiệu suất và độ ổn định tối đa. Bài..
1105 1 0 • 23 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Nginx Ubuntu

Hướng dẫn cấu hình mạng trên Ubuntu 20.04

Cấu hình mạng trên Ubuntu là kiến thức cơ bản và rất cần cho các quản trị viên hệ thống. Bài hướng dẫn này chúng ta cách cấu hình mạng trên Ubuntu, bao gồm cấu hình IP tĩnh, IP động và hostname bằng dòng lệnh...
2705 1 0 • 14 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt máy chủ FTP với VSFTPD trên Ubuntu 20.04

FTP là một giao thức giúp chúng ta dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa client với server và ngược lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt máy chủ FTP với vsftpd trên Ubuntu 20.04...
1062 0 1 • 2 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Linux cơ bản

Giới thiệu về phân quyền trên Linux

Linux là một bản sao được phát triển từ UNIX nên nó có khả năng chạy đa người dùng và ta có thể sử dụng việc phân quyền để đặt ra các giới hạn nhất định cho mỗi người. Trong bài này chúng ta sẽ đi qua một số khái niệm cũ..
3068 1 0 • 29 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản

Hướng dẫn cài đặt Kubernetes trên CentOS 7 tự động hoá với Ansible

Ansible là một công cụ mã nguồn mở giúp bạn có thể tự động hoá các tác vụ trên nhiều máy chủ cùng một lúc thông qua giao thức SSH. Trong bài viết này chúng ta sẽ thực hiện tự động hoá cài đặt một cluster Kubernetes trên ..
2012 1 0 • 29 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes Ansible

Hướng dẫn quản lý phân vùng đĩa cứng trên Linux

Phân vùng đĩa cứng là chia nhỏ ổ đĩa trên máy tính để phục vụ một nhu cầu cụ thể. Ví dụ: Ổ đĩa C:\ thường được sử dụng để chứa các file của hệ điều hành. Các phân vùng còn lại dùng cho mục đích khác như chứa thông tin cá..
2534 1 0 • 20 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Tuấn Ngọc Nguyễn Linux cơ bản

Hướng dẫn cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04

ntopng là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để giám sát các giao thức mạng trên các máy chủ của chúng ta. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04...
1287 2 0 • 11 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Monitoring

Hướng dẫn cài đặt Cluster Kubernetes với RKE trên Ubuntu 20.04

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE giúp đơn giản hóa việc cài đặt cluster Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng ..
1089 1 0 • 8 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Cluster Kubernetes với RKE trên CentOS 7

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE giúp đơn giản hóa việc cài đặt cluster Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng ..
1706 1 2 • 8 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes CentOS

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết kỹ thuật

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm