Nginx

Nginx là phần mềm máy chủ web, cũng có thể được sử dụng như một reverse proxy, bộ cân bằng tải... Nginx có hiệu năng cao, được sử dụng rất rộng rãi.

Chưa có bài viết nào thuộc chủ đề này

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm