Docker

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Docker là mã nguồn mở nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker...
3800 0 • 11 Tháng tám, 2022 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Docker Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Ackee trên Ubuntu 20.04

Ackee là phần mềm phân tích website có mã nguồn mở có thể cài đặt rất đơn giản, chạy trên server của riêng. Ackee được sử dụng để theo dõi lượng truy cập vào website, là giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Anal...
2559 0 • 8 Tháng tư, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng Nginx Docker

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt phần mềm thống kê web Umami trên Ubuntu 20.04

Umami là một chương trình phân tích website có mã nguồn mở, nó đơn giản và riêng tư và là giải pháp tốt để thay thế cho phần mềm Google Analytics của Google. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn từng bước để cài đặt Umam...
2266 0 • 22 Tháng ba, 2022 • Bởi author Phạm Khánh Linh Ubuntu Ứng dụng Docker Nginx

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm