Ubuntu

Ubuntu là một hệ điều hành máy tính, một bản phân phối Linux thông dụng. Ubuntu được sử dụng rất rộng rãi cho cả máy tính bàn lẫn máy chủ.

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt máy chủ FTP với VSFTPD trên Ubuntu 20.04

FTP là một giao thức giúp chúng ta dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa client với server và ngược lại. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt máy chủ FTP với vsftpd trên Ubuntu 20.04...
22 0 • 2 Tháng mười hai, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Linux cơ bản

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04

ntopng là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để giám sát các giao thức mạng trên các máy chủ của chúng ta. Bài viết này sẽ hướng dẫn việc cài đặt ntopng trên Ubuntu 20.04...
390 0 • 11 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Monitoring

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Cluster Kubernetes với RKE trên Ubuntu 20.04

Rancher Kubernetes Engine (RKE) là một công cụ dùng để triển khai môi trường Kubernetes trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo hóa. RKE giúp đơn giản hóa việc cài đặt cluster Kubernetes trên bất kì hệ điều hành và nền tảng ..
146 0 • 8 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Võ Trung Huy Kubernetes Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt GlusterFS trên Ubuntu 20.04

GlusterFS là 1 hệ thống tập tin mạng có khả năng mở rộng lên đến vài petabye và xử lý cho hàng ngàn máy khách. Nó phù hợp với các tác vụ cần nhiều dữ liệu như lưu trữ đám mây và truyền phát dữ liệu. Bài viết này sẽ hướng..
604 0 • 3 Tháng mười một, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VPN Server với WireGuard trên Ubuntu 20.04

WireGuard là một phần mềm VPN mã nguồn mở, miễn phí, hiện đại và nhanh chóng với mật mã hiện đại. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt và thiết lập WireGuard VPN trên Ubuntu 20.04 LTS...
447 0 • 25 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang VPN Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt NFS server trên Ubuntu 20.04

NFS là một giao thức hệ thống tập tin phân tán, được tạo ra ban đầu bởi Sun Microsystems. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt NFS Server và cấu hình NFS Client trên Ubuntu 20.04..
520 0 • 18 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Storage

BÀI VIẾT

Cài đặt và cấu hình Nagios trên Ubuntu 20.04

Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ giám sát hệ thống, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nagios trên Ubuntu 20.04
543 0 • 15 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Monitoring Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt Graylog trên Ubuntu 20.04

Graylog là một hệ thống tổng hợp và quản lý log mã nguồn mở, được sử dụng để phân tích một lượng lớn dữ liệu. Nó lưu trữ và phân tích log được thu thập từ máy chủ và gửi thông báo..
525 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ứng dụng Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn sử dụng Kdump để tìm nguyên nhân lỗi Kernel Panic trên Ubuntu 20.04

Kdump là tính năng của kernel Linux được sử dụng để chụp lại trạng thái của hệ thống khi kernel bị crash. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt và cấu hình Kdump trên Ubuntu 20.04..
43 0 • 14 Tháng mười, 2021 • Bởi author Bùi Tấn Việt System tools Ubuntu

BÀI VIẾT

Hướng dẫn cài đặt OpenEMR trên Ubuntu 20.04

OpenEMR là một giải pháp quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và giải pháp quản lý hành nghề y tế mã nguồn mở.
149 0 • 12 Tháng mười, 2021 • Bởi author Nguyễn Ngọc Đang Ubuntu Ứng dụng

Loại nội dung

Tin tức

Tin tức công nghệ về Linux, Bảo mật

Xem thêm

Bài viết hướng dẫn

Các bài viết kỹ thuật dễ thực hành về các chủ đề liền quan #Linux

Xem thêm

Command line Kung Fu

Các lệnh Linux hữu ích cho Sysadmin

Xem thêm